Medarbejdere på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

IFRO > Medarbejdere

Carsten Daugbjerg

Carsten Daugbjerg

Professor

  • Sektion for Produktion, Markeder og Politik

    Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C, Bygning A, 2. sal, Bygning: 2.16

    Telefon: +45 35 33 22 69

Professor i landbrugs- og fødevarepolitik
Politolog. Hans forskning fokuserer på reformer af landbrugspolitikken, forhandlingerne om handlen med landbrugsvarer i Verdenshandelsorganisationen WTO, offentlige og private fødevarestandarder i verdenshandelen, interessegrupper og miljøpolitik med særligt fokus på grønne afgifter, miljøregulering af landbruget, økologisk fødevarepolitik og bioenergipolitik. Hans seneste forskning omhandler global fødevaresikkerhedspolitik. Han arbejder med teorier om komparativ offentlig politik, især policy-netværk og governance-teorier, historisk institutionalisme, ideer og paradigmer i offentlig politik og policy-instrument-teori. Han har udgivet en række artikler i førende internationale tidsskrifter, udgivet fire bøger, herunder Ideas, Institutions and Trade: The WTO and the Curious Role of EU Farm Policy in Trade Liberalization, Oxford University Press, 2009 (med Alan Swinbank), og har bidraget med kapitler til redigerede bøger. Han er en medredaktør af Journal of Environmental Policy og Planning og medlem af redaktionsudvalgene i Policy and Society, Policy Studies, Journal of European Public Policy og medlem of the Scientific Committee of the International Conference on Public Policy.
Han er pt. på orlov, men har opretholdt en deltidsstilling på instituttet. I øjeblikket er han professor på the Policy Governance Program, Crawford School of Public Policy, Australian National University i Canberra.

ID: 40930699