Medarbejdere på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi – Københavns Universitet

IFRO > Medarbejdere

Jens Hansen

Jens Hansen

Emeritus

  • Sektion for Produktion, Markeder og Politik

    Rolighedsvej 25, 1958 Frb. C, Bygning C, kælderen, Bygning: K.107

    Telefon: +45 35 33 22 73

Uddannelse

Cand.agro. 1965, ph.d. 1979 - begge dele fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

Ansættelser

Seniorforsker og forsker på Fødevareøkonomisk Institut og dets forgængere siden 1969, afbrudt af et 16 måneders studieophold i 1980-81 på Michigan State University, USA.

Forskning

Væsentligste arbejdsområder er vurderinger og analyser af landbrugs- of handelspolitikkens produktions- og indkomstmæssige konsekvenser for dansk landbrug. Tidligere arbejder omfatter bl.a. analyser af prisdannelsen på landbrugsejendomme, analyser af udviklingen i landbrugets produktivitet og bytteforhold samt spørgsmål vedrørende regnskabsstatistk for landbrug - både hvad angår statistikkens repræsentativitet, og hvad angår definition og opgørelse af indkomst og andre nøgletal.

ID: 4235880