Mange bidrag fra IFRO til Natur- og Landbrugskommissionen – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2013 > Mange bidrag fra IFRO ...

IFRO 18.4.2013

Mange bidrag fra IFRO til Natur- og Landbrugskommissionen

Den 18. april holdt regeringen pressemøde om Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

I relation til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomis (IFRO) myndighedsaftale med Fødevareministeriet har medarbejdere ved IFRO udarbejdet en række analyser og vurderinger, der ligger til grund for nogle af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. De er alle offentliggjort i serien IFRO Udredning og kan findes i oversigten nedenfor.

Spørgsmål i forbindelse med IFROs bidrag kan rettes til institutleder Henrik Zobbe hz@ifro.ku.dk (3533 6810).

Natur- og Landbrugskommissionen blev nedsat af regeringen ”til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.” (Regeringsgrundlaget, 2011).

IFRO-udredninger til Natur- og Landbrugskommissionen

Derudover har IFRO været med til at lave denne rapport fra Aarhus Universitet: