Vindmøller påvirker prisen på boliger – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2014 > Vindmøller og boligpriser

11.11.2014

IFRO-forskere:

Vindmøller påvirker prisen på boliger

At have en vindmølle som nabo kan betyde, at ens ejendom mister 7-14 procent i værdi, hvis afstanden mellem huset og vindmøllen er 800 meter. I en ny forskningsartikel er der sat tal på, hvor meget støjen fra og udsigten til en vindmølle påvirker salgsprisen på omkringliggende ejendomme i Danmark.

Artiklen, som er skrevet af tre forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og bragt i det internationalt anerkendte tidsskrift Land Economics, er resultatet af en analyse af mere end 10.000 ejendomshandler gennemført i perioden 2000-2011. Analysen er bemærkelsesværdig, fordi den er baseret på en række modeller, der tager højde for et stort antal faktorer, som har betydning for husprisen.

”Vores undersøgelse har grundigere end i tidligere studier anvendt avancerede geografiske og topologiske modeller for, hvordan den enkelte boligejers udsigt til en vindmølle vil være. Og den støj, en bolig vil være udsat for, er omhyggeligt anslået ud fra beregninger baseret på støjmålinger for den konkrete type vindmølle,” fortæller hovedforfatteren, Cathrine Ulla Jensen.

Selv om prisfaldet kan være dramatisk for nære naboer til vindmøller, fortæller resultaterne også, hvor stor betydning afstanden til vindmøllerne har. Alene udsigten til en vindmølle betyder et fald på tre procent i ejendomsprisen, og denne negative effekt af at have vindmøller i horisonten kan findes helt op til 2,5 kilometer væk. For hver 100 meter vindmøllen rykkes tættere på, falder prisen yderligere med 0,25 procent. Effekten af støjen fra vindmøllerne betyder et yderligere fald i ejendomsprisen på tre procent, hvis støjen ligger i intervallet 20-29 dB, mens prisen falder med knap 7 procent, hvis støjen når op på 40-50 dB.

Resultaterne af forskningsprojektet kan anvendes både som et værktøj til at vurdere effekter og som et planlægningsredskab for kommende landbaserede vindmøller. ”Studiet viser ikke, at vi skal lade være med at opstille vindmøller, men det hjælper os til at tænke os bedre om i forhold til, hvor vi placerer dem bedst muligt” fremholder postdoc Toke Emil Panduro, som er en af artiklens to medforfattere. ”Med udgangspunkt i resultaterne kan man bedre vurdere de økonomiske konsekvenser af opsætningen af en vindmølle i et lokalområde, og planlægningsmyndigheder og vindmølleentreprenører vil således bedre kunne sikre sig, at nye vindmøller opstilles, hvor de ud fra en samlet betragtning vil stå bedst,” siger han.

Den videnskabelige artikel:

“The vindication of Don Quixote: the impact of noise and visual pollution from wind turbines” er skrevet af Cathrine Ulla Jensen, Toke Emil Panduro og Thomas Hedemark Lundhede og udkommet i Land Economics, vol. 90, no. 4, pp. 668-682.

En tidligere udgave af artiklen

kan læses i sin helhed i et IFRO Working Paper 2013/13

Kontakt: