Landbrugsspil er short-listet til EU-pris – Københavns Universitet

02. december 2014

Landbrugsspil er short-listet til EU-pris

Det Økologiske Råd har som en del af projektet Fremtidens Landbrug udviklet et virtuelt rollespil i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi, Jordbrugsproduktion og Bæredygtighed (AU-AGRO) ved Aarhus Universitet. 

Short-listet til formidlingspris i EU
Spillet har fået stor succes og er blevet short-listet i nomineringerne til 'The 2014 CAP Communication Award'. Bag prisuddelingen står EUs generaldirektorat for landbrug og landdistriktsudvikling, der ved en ceremoni i Bruxelles den 29. januar 2015 uddeler priser til de tre bedste formidlingsindsatser om landbrugspolitik i EU.

Lektorer Søren Boye Olsen og Alex Dubgaard samt ph.d.-studerende Mathias Vogdrup-Schmidt fra Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har bidraget til udviklingen af spillet.

Den komplekse virkelighed spejles i spillet
'Fremtidens Landbrug' formidler på en legende måde viden om de komplekse forhold, som påvirker landbruget. Spillet er særligt egnet for gymnasieelever og elever på landbrugsuddannelser. I spillet oplever spillerne, hvordan forskellige interesser influerer, hvilke områder, der prioriteres i landbruget.

I spillet skal en landmand, en direktør fra agroindustrien, en miljøaktivist og en lokalpolitiker komme til enighed om, hvordan de ved at skrue op og ned på forskellige parametre ved brug af en række virkemidler, vil indrette landbruget. Hver spiller påtager sig en rolle som en af de nævnte karakterer og skal spille med en så omfattende som mulig opfyldelse af sin rolles forudbestemte interesser og ønsker som mål.

Spillerne skal gennem forhandling opnå to tredjedeles flertal om, hvilke virkemidler, som de vil benytte og inden for hvilke parametre, inden tiden udløber. Parametrene står i udgangspunktet på et nul, der svarer til situationen i landbruget i dag. Hvert virkemiddel kan påvirke flere parametre ad gangen, hvilket spejler virkelighedens kompleksitet.

Gymnasieelever begejstrede over at spille sig til viden
'Fremtidens Landbrug' blev lanceret med en gennemspilning af 24 elever fra 2.G. på Rungsted Gymnasium den 18. november 2014.

Elever på Rungsted Gymnasium spiller Fremtidens Landbrug

FOTO Det Økologiske Råd

De unge gymnasieelever påtog sig med iver rollerne. Eleverenes underviser i naturgeografi,  Charlotte Skotte Møller, udtalte under lanceringen til foodculture.dk, at hun var glad for at opleve, hvordan elever, der ellers ikke deltager så meget i undervisningen, ivrigt deltog i debatterne i spillet.

Efter at eleverne havde spillet, spillede Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, Morten Slotved (C), borgmesteren fra Hørsholm, Formand for Det Økologiske Råd, Bo Normander og chefkonsulent Morten Løber fra Dansk Industri spillet igennem.

Du kan læse mere om spillet på hjemmesiden FremtidensLandbrug.dk

Spillet er udviklet af Det Økologiske Råd med finansiering af VELUX Fonden og i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet, Institut for Agroøkologi, Jordbrugsproduktion og Bæredygtighed (AU-AGRO) ved Aarhus Universitet, det grafiske firma PostWork, Soelver Illustration og pædagogisk konsulent Henrik Tuxen.