Forvaltningsretten i det virkelige liv – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2014 > Forvaltningsret

IFRO 4.6.2014

Studerende på IFRO-kursus på ekskursion:

Forvaltningsretten i det virkelige liv

”Har du en miljøgodkendelse? Og er du klar over, at der er et §3-område på din matrikel?” Spørgsmålene var mange, da 30 studerende fra Forvaltningsret på Frederiksberg Campus var inviteret til at være den forvaltningsretlige ’Djævlens advokat’

Carsten Valentin, der er forpagter på Dyrehavegaard i Lyngby, måtte stå på mål for mange forvaltningsretlige diskussioner og indspark, da han havde inviteret 30 studerende til sin gård på en solrig onsdag i maj. De studerende havde forinden fået udleveret forpagtningskontrakten mellem Carsten Valentin og Lyngby-Taarbæk kommune, og med udgangspunkt i kontrakten havde de forberedt spørgsmål hjemmefra.

  • Må man for eksempel godt fælde en række træer ved vejkanten, som lider af topsyge, når man ifølge kontrakten forpligter sig til at bevare de eksisterende landskabsmæssige træk for grunden?
  • Når kontrakten samtidig forpligter til, at man skal vedligeholde hegnene på grunden, er det vel i orden at fælde træerne? Hvis træerne ved vejkanten altså overhovedet kan defineres som et hegn?
  • Og er der overhovedet en dokumentation af de såkaldte eksisterende landskabstræk? 

Når man bruger forvaltningsretten i praksis, er man nødt til at forholde sig til mange forskellige retskilder. Selvom reglerne for, hvordan kommunen skal foretage en partshøring, står i Forvaltningsloven, bliver man jo nødt til at kigge i Skovloven eller Naturbeskyttelsesloven, når man skal vurdere kommunens rolle i forhold til en beskyttet sø eller et stykke fredet skov.

Et af de større vandhuller på Carsten Valentins grund blev inspiceret og vurderet til at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 (Foto: Inger Høedt-Rasmussen)

Dyrehavegaard har været udsat for stor lokalpolitisk opmærksomhed i Lyngby-Taarbæk kommune og er et interessant forvaltningsretligt eksempel, fordi den er ejet af kommunen, som forpagter den væk. Carsten Valentin overtog forpagtningen sidste forår, og er siden stødt på mange forvaltningsmæssige problemstillinger i forhold til blandt andet naturbeskyttelse af søer, miljøgodkendelse af gården og indhentning af byggetilladelser. Kommunen er nemlig myndighed over for en virksomhed, som den selv ejer og selv bestemmer retningslinjerne for, og det kan der godt komme mange konflikter ud af.

”Det var sjovt og interessant at have besøg af de studerende og få input til de juridiske problemstillinger, som jeg skal være opmærksom på i min hverdag,” fortæller Carsten Valentin.

De studerende var også begejstrede for at få nogle eksempler på, hvordan forvaltningsretten kommer i spil i hverdagen. ”Der er forvaltningsretlige konflikter i mange situationer, og det er spændende at snakke med én der oplever det på sin egen krop og står i mange situationer og bakser med at få den ene og den anden tilladelse fra kommunen,” fortæller Jørgen Stilling, der er studerende på Jordbrugsøkonomi.

”Det kan være kedeligt og svært at forholde sig til retskilderne, når man sidder med dem derhjemme, men her blev det mere konkret og virkelighedsnært, og man får eksempler på, hvordan stat og kommune nogle gange stiller nogle krav, der bare er modstridende eller totalt urealistiske,” fortæller Mathilde Lund Holm, der også er studerende på Jordbrugsøkonomi.

Ekskursionen til Dyrehavegaard var arrangeret af underviser på kurset, adjunkt Inger Høedt-Rasmussen, der er meget optaget af rammerne for indlæring i kurset. ”Undervisning skal foregå i behagelige og aktivitetskrævende rammer, fordi det er med til at øge de studerendes indlæring og fokuserer ikke kun på, hvad de studerende skal kunne til eksamen”, fortæller Inger Høedt-Rasmussen. Gennem sin undervisning sætter hun fokus på forskellige arbejdsformer, der sætter lovteksterne i spil i forhold til virkeligheden, så det bliver nemt at forstå den praktiske relevans af pensum.

Denne artikel er skrevet af Iben Schmidt Jensen og Anne Louise Nissen