Rusland og EU: Fødevaresektoren i Danmark kan rammes hårdt – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2014 > Rusland og EU

IFRO 26.3.2014

En eventuel handelskrig mellem Rusland og EU kan få alvorlige konsekvenser for EU's økonomi og beskæftigelse, og de vil i høj grad også berøre Danmark og den danske fødevaresektor, mener forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Den danske eksport til Rusland trak i 2013 en beskæftigelse, der svarer til omkring 14.000 fuldtidsansatte, og denne eksport genererede et bidrag til den danske økonomi på cirka 7,5 milliarder kroner. Der er således grundlag for, at en fuld handelskrig kan udløse betydelige tab, og en væsentlig del af tabet både i beskæftigelse og i kroner vil kunne ramme fødevaresektoren.

I forbindelse med Ruslands overtagelse af Krim og den generelt spændte situation mellem Rusland og Ukraine er der opstået en voldsom diskussion i EU og USA omkring mulige politiske og økonomiske sanktioner rettet mod Putin og Rusland. Der er ingen tvivl om, at især EU kan ramme den russiske økonomi hårdt, hvis der lukkes ned for varehandel og kapitalbevægelser. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken skade disse sanktioner vil kunne udrette den anden vej – på EU’s og den danske økonomi.

”En handelskrig mellem Rusland og EU kan få alvorlige konsekvenser for EU og Danmark,” fortæller lektor Kim Martin Lind og minder om, at ”sidste gang Danmark var involveret i en handelskrig sammen med det meste af Europa kostede det os først flåden og senere Norge foruden en statsbankerot undervejs. Da Napoleon samlede den største hær, verden havde set, bestående af tropper fra mange europæiske lande, var hans formelle begrundelse for at indlede den skæbnesvangre invasion af Rusland i 1812, at Rusland havde forbrudt sig mod det protektionistiske handelssystem, kontinentalspærringen, som var vendt mod Storbritannien og USA.”

”Så galt som i starten af 1800-tallet går det forhåbentlig ikke,” siger institutleder Henrik Zobbe og fortsætter: ”Danmarks eksport til Rusland er øget over en årrække, og det vil koste, hvis eksporten lukkes ned. Det interessante politiske spørgsmål er, om frihedsidealer kan gøres op i ussel mammon? Men for at besvare det, skal vi have en ide, om hvor mange arbejdspladser og hvor store eksportindtægter, der potentielt er på spil. Derfor har vi på instituttet beregnet, hvad en handelskrig i værste fald kan betyde for den danske økonomi.”

Siden starten af 1990’erne har vi set knap en firedobling af Ruslands andel af den danske vareeksport. I de seneste år har eksporten til Rusland således ligget lige under to procent af den samlede danske eksport. I 2013 udgjorde den danske vareeksport til Rusland 11,8 milliarder kroner, svarende til knap 1,9 procent. Andelen af fødevarer var i 1990’erne særdeles høj og har siden 2000 ligget i omegnen af 40 procent. I 2013 udgjorde værdien af fødevareeksporten til Rusland 4,9 milliarder kroner eller 41 procent. Til sammenligning udgjorde fødevarerne 22 procent af Danmarks samlede eksport.

”Størrelsesordenen af denne eksports effekter på dansk økonomi har vi beregnet i en såkaldt input-output-model for Danmark” siger forsker Lars-Bo Jacobsen. ”Den danske eksport til Rusland trak i 2013 en beskæftigelse, der svarer til omkring 14.000 fuldtidsansatte. Samtidig genererede denne eksport et bidrag til den danske økonomi (BFI) på ca. kr. 7,5 mia. Hvis handelen med Rusland sættes i stå som følge af en handelskrig, vil der således være et potentiale for betydelige tab af både arbejdsplader og indkomst, og fødevaresektoren vil, efter vores beregninger, stå for en væsentlig andel af de samlede danske tab,” konkluderer han.