Enkelte solstrejf i ellers dystre udsigter for økonomien i landbruget – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2015 > LØ 2015 1

Enkelte solstrejf i ellers dystre udsigter for økonomien i landbruget

De kommende år er der udsigt til dårlig indtjening i landbruget, som ikke muliggør overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital. Dette er hovedbudskabet i 'Landbrugets Økonomi 2015', der er en ny rapport udarbejdet af forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Enkelte solstrejf præger også udsigten, specielt for økologiske mælkeproducenter og pelsdyravlere, men ellers er udsigterne for de kommende år fortsat dystre for landbrugets økonomi.

"Til trods for en forventning om positiv indkomst efter finansielle poster i både 2015 og 2016 vil det ikke være tilstrækkeligt til at dække brugerfamiliens arbejdsindsats på bedriften for landbruget som helhed. Derfor er der heller ikke udsigt til overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital i 2015 og 2016 for mange af landbrugsbedrifterne. Dette er ganske alvorligt set i sammenhæng med erhvervets aktuelle gældskrise," siger Jesper S. Schou, der er en af forskerne bag rapporten.

Den økonomiske krise i sektoren trækker lange skygger

Produktionsværdien i landbruget forventes at falde til omkring 76 mia. kr. i 2015 og 2016 svarende til et fald på godt 6 pct. i forhold til 2014. Nettorestindkomsten vurderes at falde med 28,5 pct. til 13,11 mia. kr. i 2015.

"Derfor er der heller ikke udsigt til overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital i 2015 og 2016 for mange af landbrugsbedrifterne. Dette er ganske alvorligt set i sammenhæng med erhvervets aktuelle gældskrise.

Jesper S. Schou, lektor

Indkomsten efter finansielle poster forventes at være positiv i både 2015 og 2016 til trods for et markant fald på over 60 pct. i 2015 og yderligere 25 pct. i 2016 sammenlignet med 2014. Indkomsten efter finansielle poster vil ikke være tilstrækkelig til at dække brugerfamiliens arbejdsindsats på bedriften. Derfor ser der heller ikke ud til at være overskud til konsolidering og forrentning af egenkapital i 2015 og 2016. Indkomsten efter finansielle poster forventes således at blive 2.583 mio. kr. for 2015, hvilket er betydeligt lavere end det beregnede vederlag for brugerfamiliens arbejde, som i 2015 er beregnet til 7.715 mio. kr.

"Landbruget ser ud til at være er på vej ind i en periode med faldende indtjening. Det vil kræve øget opmærksomhed på driftsledelse og økonomistyring på landbrugsbedrifterne i de kommende år," forklarer Jesper S. Schou.

Opfordring til mere nuanceret debat om rammevilkår

I rapporten lægger forskerne op til, at man bør skelne mellem effekten for nuværende og endnu uetablerede landmænd i debatten om ændringer af erhvervts rammevilkår.

Forbedrede rammevilkår vil kunne hjælpe nogle nuværende landmænd på kort sigt samt tiltrække flere investorer. Dog vil det også kunne bevirke et øget kapitalbehov for kommende landmænd, da forbedret indtjening forventeligt vil føre til øgede jordpriser, idet den på sigt vil kapitaliseres i jordprisen. Den nuværende situation, hvor kommende landmænd har udfordringer med at etablere sig, vil derfor formentligt ikke ændre sig, hvis rammevilkårene ændres.

I rapporten opfordrer forskerne i øvrigt til, at man skelner mellem drifts- og samfundsøkonomiske perspektiver, når talen falder på rammevilkår og deres effekt på økonomien i landbruget. Det er også muligt, at krisen og ændringer i rammevilkårene vil medføre andre ændringer i strukturen i landbrugssektoren, ligesom både de finansielle og de ejermæssige strukturer kan forventes at blive påvirkede.

"Udfordringerne med at etablere sig som landmand skaber et pres mod de eksisterende finansielle og ejermæssige strukturer. Vi må derfor forvente at se nye veje til overtagelse af landbrugsbedrifter dukke op, som reducerer de finansielle bindinger for kommende landmænd," siger Michael Friis Pedersen.

Han opsummerer: "Den økonomiske situation i landbruget er fortsat alvorlig. Vi må forvente, at håndteringen af de nødlidende bedrifter vil fylde meget i billedet de kommende år, da den del af erhvervet, der i dag har udfordringer med lav solvens, vil blive yderligere ramt af et fald i indtjening."

Rapporten 'Landbrugets økonomi 2015' kan hentes her.

Kontakt: Jesper Sølver Schou, jss@ifro.ku.dk, telefon: 35 33 69 01, mobil: 25 14 66 76