6. oktober 2016

Supermarkeder kan bidrage til at forebygge overvægt uden tab i omsætning

Samarbejde

Projektet 'Let Indkøbet' viser, at supermarkeder kan reducere kalorieomsætningen uden at miste penge ved brug af salgsfremmende metoder.

Projekt 'Let Indkøbet' handler om at sikre viden om, hvordan supermarkeder kan bidrage til forebyggelse af overvægt i befolkningen uden at miste omsætning. Projektet er femårigt og startede i 2012. Det er finansieret af TrygFonden og varetaget i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, REMA 1000 og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Samarbejde, der har ført til succes

'Det er svært at få armene ned.' Dette citat af Anders Hede, forskningschef hos TrygFonden, møder læseren, når denne åbner rapporten, der præsenterer resultatet af projektet. Det er ikke svært at se, hvorfor forskningschefen er tilfreds. Ambitionerne er blevet mødt, og samarbejdet har ført til konkrete resultater. I rapporten, 'Let Indkøbet' (Kræftens Bekæmpelse, 2016), opsummerer Anders Hede i forordet: 'For første gang er det lykkedes at dokumentere, at en dagligvarekæde kan sælge færre kalorier uden at miste omsætning.'

Ændre produkterne fremfor at ændre vaner

"Selv små ændringer reducerer kaloriesalget, når en vare sælger godt. Og så viser vores analyser, at det kan lade sig gøre, uden at dagligvarekæden taber penge på det.

Jørgen Dejgård Jensen, Professor,

Institut for Fødevare. og Ressourceøkonomi,

Det kan virke som en mere åbenlys måde at reducere kalorier på, at man undlader at sælge bestemte varer. Projektet 'Let Indkøbet' handler dog ikke om, hvordan man kan få forbrugerne til at ændre vaner, men hvordan man kan reducere deres kalorieindtag uden at at forbrugeren ændrer vaner Det viste sig, at det mål kunne nås ved at reformulere forarbejdede varer.

Reformulerede forarbejdede varer

Projektet viser, at syv ud af otte reformulerede varer havde positiv, neutral eller marginalt negativ effekt på krone-omsætningen for deres varegruppe.

TabelFigur: Let Indkøbet, Kræftens Bekæmpelse, 2016

Det betyder, at der kommer færre kalorier i indkøbskurven, men ikke færre penge i kassen. Reformulering af varer er, når man reducerer eller udskifter ingredienser for at forbedre en vare.

Kalorieregnskabet

De fleste supermarkeder ved godt, hvad krone-omsætningen er, men det er ikke almindeligt at vide, hvor mange kalorier, der finder vej fra hylderne til indkøbsposerne.
For at kunne måle på effekten af kaloriereducerende tiltag på både kalorie- og krone-omsætning, måtte man først sikre data om kalorieomsætningen. Derfor udviklede man Kalorieregnskabet, der gjorde omsætning af kalorier ligeså målbar som omsætning af kroner.

Der vil blive udgivet en række artikler om forskningen bag projektet.
Der er en oversigt over publikationer fra Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering på  ifro.ku.dk/english

Denne artikel er lavet på baggrund af rapporten 'Let Indkøbet', Kræftens Bekæmpelse, 2016. Rapporten er tilgængelig på cancer.dk/rapporter
Læs mere på cancer.dk