1. april 2020

Design af multifunktionelle vacciner

Forskere fra det femårige EU-finansierede projekt MycoSynVac rapporterer om deres resultater og succeser ved et afsluttende møde i Bruxelles. Projektet har anvendt banebrydende bioteknologi til at udforske tre vigtige mål:

  • TRANSFORMERING af en levende bakterie (Mycoplasma pneumoniae) til et vaccinechassis
  • ANVENDELSE af dette vaccinechassis til bekæmpelse af bakterielle sygdomme i husdyr
  • BIDRAG til en reduktion af anvendelsen af antiobiotika til husdyr

En bredere tilgang til videnskab med inklusion af etik og kommunikation

Projektkonsortiet bestod af otte partnere, hvilket inkludererede universiteter, små og mellemstore virksomheder og en større virksomhedspartner, fra syv forskellige europæiske lande. Disse partnere har arbejdet sammen i et projekt med mange facetter, der inkluderede nye bioteknologiske og computerbaserede værktøjer og metoder, udvikling af et etisk framework samt kreative kommunikationsmetoder. Forskerne har deltaget i interne risikovurderings- og etik-workshops, været ude at møde interesserede borgere igennem videnskabscaféer, og har samarbejdet om at nå børn og unge igennem leg og undervisning. Desuden har projektet opnået medieopmærksomhed i flere Europæiske lande, og blev præsenteret ved en vigtig konference i Europa-Parlamentet.

Succeser på tværs af laboratorier og kontorer

Hver enkelt partner bidrog til projektets succes gennem nye værktøjer, metoder og tilgange. Nogle få eksempler kan nævnes:

  • Udvikling af nye genetiske værktøjer for at kunne indarbejde tænd/sluk kontakter i Mycoplasma, som kan bruges i bedre og sikrere vacciner. Dette har vist gode resultater i laboratoriet, og bliver netop nu testet in vivo.
  • Udvikling af metaboliske, dynamiske og helcelle-kinetiske modeller af Mycoplasma på genom-skala, og udvikling af et open access softwaremodelleringsværktøj (DMPy). Disse computersimulationer har afsløret vigtige flaskehalse og ført til banebrydende forbedringer for produktionen af vacciner i stor skala.
  • Udvikling af nye metoder, der gør det muligt at designe non-patogen Mycoplasma, og at integrere komplette 'genetiske kredsløb' i organismen.
  • Identifikation af overfladeproteinerne i flere stammer af Mycoplasma (som imunforsvaret reagerer på) og udnyttelse af disse i fremtidig design af vacciner.
  • Præsentation af projektet til offentligheden over hele Europa, produktion af en kortfilmsdokumenter på Youtube, og udvikling af et gratis pædagogisk online- og mobil-spil kaldet "Kampen for Køerne", sammen med selvlærings- og undervisnings-materialer.
  • Udvikling af et nyt bioteknologisk værktøj kaldet MydelOrbit som gør det muligt at lave hurtige knock-ins og knock-outs i ethvert genom, et værktøj der måske kan bruges til behandling af mennesker i fremtiden.
  • Forøget vores viden om Mycoplasma i betydelig grad, og udviklet nye teknologier og resultater med blik for deres anvendelse i udviklingen af fremtidige veterinære vacciner.

"Globale udfordringer som antibiotikaresistens er simpelthen for store til at løse uden investering i nye idéer. Vores arbejde med at omkonstruere Mycoplasma er et eksempel på de spændende og banebrydende muligheder som syntetisk biologi giver os i kampen imod overforbrug af antibiotika i svin og kvæg. Udover husdyr, er det muligt at vores arbejde en dag kan bruges til at bekæmpe sygdomme i mennesker som for eksempel lungebetændelse, som dræber én ud af ti mennesker der bliver inficeret på hospitalet." siger Luis Serrano, projektleder og direktør for Centre for Genomic Regulation i Barcelona.


MycoSynVac var et femårigt projekt, der modtog støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under bevillingsnummer 634942

https://www.mycosynvac.eu/