27. april 2020

Udledning af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie

Udredning

Kort notat vedrørende IFRO Udredning 2020 / 09​.

Soy bean plants (pixabay)
Foto: Pixabay

'Opgørelse over udledningen af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie' (IFRO Udredning 2020 / 09) er udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet og omfatter alene en faktuel redegørelse som svar til en forespørgsel vedrørende ”opgørelser/statistik over CO2 effekter/drivhusgaseffekter som følger af Danmarks import af soja, palmeolie mv”.

Notatet tager ikke stilling til, hvilke formålsrammer opgørelsen skal indgå i. Man kan dog forestille sig mindst to scenarier, hvor man vil medtage eller udelade omtalte emissioner. I forhold til nationers opgørelse af missioner, baseret på retningslinjerne fra FNs klimapanel (IPCC), skal udledningen af klimagasser fra en produktion tilknyttes det land, hvor produktionen er foregået, og dermed tilknyttes de i notatet omtalte emissioner, de lande som producerer soja og palmeolie. I forhold til virksomheder, der indgår i globale værdikæder og rapporterer deres ’aftryk’ i såkaldte bæredygtighedsafrapporteringer ifølge Global Initiative Reporting-standarden, bør ’aftryk’ blandt leverandører, inklusiv drivhusgasudledninger fra produktion af råmaterialer medtages.

Hent udredningen som online-pdf her:
https://static-curis.ku.dk/portal/files/239904192/IFRO_Udredning_2020_09.pdf