24. september 2018

Dansk professor fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) hovedforfatter på IPBES-rapport om værdisætning af ydelser fra naturen

Professor Mette Termansen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet er netop af IPBES' multidisciplinære ekspertpanel valgt som hovedforfatter til den kommende IPBES-rapport vedr. metoder til værdisætning af ydelser fra økosystemerne – den engelske oversættelse er: The assessment of diverse values of nature.

Rapporten skal udarbejdes over de kommende tre år, og professor Mette Termansen vil lede udarbejdelsen af kapitel tre i rapporten. Titlen som koordinerende hovedforfatter af kapitlet indebærer et overordnet ansvar for et højt videnskabeligt og fagligt niveau herunder at tværfaglige emner adresseres og nyeste viden inddrages.

IPBES-rapporten føder ind i en helt central verserende debat også i Danmark om, hvornår og hvordan vi værdisætter de ydelser, vi får fra biodiversitet, natur og landskaber også kaldet økosystemydelser. Flere af disse ydelser er afgørende for liv på jorden, men mange bliver ikke værdisat fx rent vand eller frisk luft, og det kan være vanskeligt at gøre op – fx værdien af naturoplevelser og biologisk mangfoldighed. Den kommende IPBES-rapport om værdisætning, som Mette Termansen bliver involveret i, vil bringe os et stort skridt videre.  

”Den nye IPBES-opgave vil komme til at optage en del af min arbejdstid de næste tre år”, siger professor Mette Termansen, ”det er en meget spændende og vigtig opgave, og jeg ser frem til et resultat, der kan bringe os videre i bestræbelserne på at værdsætte de goder, vi får fra natur og økosystemerne derude”. Resultatet skal præsentes til IPBES' niende plenarmøde, hvor regeringsrepræsentanter for mindst 130 lande deltager.