18. august 2018

Omkostninger ved klimavirkemidler i landbruget

'Omkostninger ved virkemidler til reduktion af landbrugets drivhusgasemissioner' er udgivet af IFRO, da Danmark ifølge EU’s klimapolitik skal reducere drivhusgasudledningerne med 39 procent fra landbrug, transport og boliger tilsammen frem til 2030, set i forhold til 2005. Hent et teknisk sammendrag af rapporten.