19. april 2018

Tidsskrift for Landøkonomi

En bid af 199 års historie er nu frit tilgængeligt. Alle numre af Tidsskrift for Landøkonomi årgang 1819-1953 er at finde på tidskrift.dk. Tidsskrift for Land-økonomi udgives fortsat, nu i et samarbejde mellem Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og IFRO.