17. oktober 2019

Danske fiskere i Østersøen kan miste 16-21 % af landingsværdi

Kvoter

Danske fiskere i Østersøen står til et markant fald i landingsværdi, hvis EU-kommisionens anbefalinger til reduktion af kvoter bliver fulgt ved forhandlingerne i oktober.

En analyse fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi viser,  at danske fiskere står til at miste mellem 16 til 21 procent af deres landingsværdi på fangster i Østersøen, hvis kvoterne for sild og torsk som forventet bliver reduceret markant i 2020. Det svarer til mellem 45 og 59 mio. kr. til næste år. Analysen viser også, at det især er fiskere med mindre fartøjer, der rammes hårdest.

Værdien af de torsk og sild, der blev fanget i den vestlige del af Østersøen, udgjorde sammen med de torsk, der blev fanget i områder i den østlige del, 286 millioner kroner 2018. Hvis kvoterne for fangst reduceres i henhold til EU-forslaget forud for forhandlingerne den 15. oktober 2019, vil det føre til en reduceret værdi på 241 millioner kroner. Hvis der også reduceres på bifangst vil værdien blive reduceret til 227 millioner kroner.

IFRO Commissioned Work 2019/17 (IFRO Udredning 2019/17)
'Financial consequences for Danish fishermen following reductions in the Baltic Sea cod and herring quotas'