Koncentration af fiskekvoter – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2019 > Koncentration af fiske...

04. februar 2019

Koncentration af fiskekvoter

Fiskekvoter

En oversigt over beregninger på fiskekvoter foretaget på IFRO.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har lavet en række udredninger I forbindelse med den politiske diskussion om kvotekoncentration inden for fiskeriet.

Udredningerne er samlet her:

1) Ændringer af reglerne

2) Opgørelse af kvote-koncentrationslofter

3) Økonomiske konsekvenser af en regelstramning

4) Værdifastsættelse af kvoter

5) Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrations-regler

6) Økonomisk udredning af fiskeriet efter blåmuslinger og østers i Limfjorden i relation til justering af kvotekoncentrationsloftet