26. marts 2019

Koncentration af fiskekvoter

Fiskekvoter

En oversigt over beregninger på fiskekvoter foretaget på IFRO.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har lavet en række udredninger I forbindelse med den politiske diskussion om kvotekoncentration inden for fiskeriet.

Udredningerne er samlet her med den nyeste øverst:

7) Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen

6) Økonomisk udredning af fiskeriet efter blåmuslinger og østers i Limfjorden i relation til justering af kvotekoncentrationsloftet

5) Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrations-regler

4) Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af
kvotekoncentrationsaftalen

3) Analyse af økonomiske konsekvenser ved en stramning af kvotekoncentrations-reglerne

2) Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter

1) Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri: økonomiske aspekter