4. april 2019

Peder Andersen udpeget som næstformand for Fiskerikommissionen i Grønland

I Grønland er der netop nedsat en Fiskerikommission, som skal komme med analyser om og anbefalinger til indholdet af en ny fiskerilov.

Det er nu officielt, at Peder Andersen​, professor emeritus ved IFRO, er blevet udpeget som næstformand for Grønlands Fiskerikommission. Formålet med Fiskerikommissionen er at komme med analyser om og anbefalinger til indholdet af en ny fiskerilov. 

Arbejdet er påbegyndt med første møde den 9. april, og det skal ifølge kommissoriet være afsluttet inden udgangen af juni 2020. 

Ordlyden i finanslovsaftalen er retningsgiven de for arbejdet i Fiskerikommissionen og er følgende: 
Nedsættelse af fiskerikommission
"Parterne er enige om, at der nedsættes en fiskerikommission med repræsentanter fra blandt andet erhvervet og dets organisationer. Kommissionen skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der påvirker fiskerisektorens udviklingsmuligheder og kan være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen. Fiskerierhvervet er fortsat landets vigtigste erhverv."

Sammensætningen af kommissionen og hele kommissoriet kan læses på www.nanoq.gl 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakter Peder Andersen: pean@ifro.ku.dk