Vi har brug for økonomer, der kan stille spørgsmål og give os svar – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Brug for økonomer

- Vi har brug for økonomer, der kan stille spørgsmål og give os svar

Jordbrugsøkonomer er de eksperter, som politikerne, landmændene og investorerne går til, når de skal have tal på fødevareproduktionen, siger direktør i rådgivningscentret Heden & Fjorden, Johannes Elbæk.

Det danske landbrug og den danske fødevareproduktion lever under konstant ændrede forhold for produktionen, markedets udvikling og ønsket om vækst. - Vi har brug for jordbrugsøkonomer, der kan tænke både globalt og lokalt, og som kan besvare nogle af de spørgsmål, som fødevareproduktionen står overfor, siger direktør Johannes Elbæk i en af landbrugets rådgivningscentre, Heden & Fjorden. Der er nemlig mange spørgsmål, der presser sig på både i et presset landbrug og i forhold til udviklingspotentialer; Er der uudnyttet potentiale for eksport af danske fødevarer? Hvad betyder det for produktionen af fødevarer, når pensionsfirmaer køber gårde som investering? Kan det betale sig at omlægge til økologi? - Vi har hele tiden brug for dygtige rådgivere, der kan hjælpe landmænd, producenter, banker og investorer med at føre forandringerne i den rigtige retning, siger Johannes Elbæk.

Viden giver vækst

Som jordbrugsøkonom er man den ekspert, der kan koble erfaring med ny viden og bidrage til, at der fortsat er en dansk fødevareproduktion, og dermed nye arbejdspladser og udvikling i dansk økonomi. Jordbrugsøkonomi handler både om økonomi og om politik. - Det er anvendelsesorienteret økonomi. Det betyder, at man lærer at koble økonomiske teorier til konkret praksis, og der er altid aktuelle temaer med i undervisningen, siger Per Svejstrup Hansen, viceinstitutleder på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Som jordbrugsøkonom skal man kunne forstå internationale handelsaftaler og omsætte dem til konkret betydning for den lokale fødevareproducent. Det er ikke nemt. Det er økonomi på et højt niveau. - Men vi mangler flere unge jordbrugsøkonomer, der har vilje og evne til at vise vejen gennem forandringerne, så de bliver af det gode, siger Per Svejstrup.

Stor jobsikkerhed

Per Svejstrup Hansen opfordrer derfor alle unge med interesse for økonomi til at overveje at læse jordbrugsøkonomi. Der er brug for dem – hvilket betyder, at der er stor jobsikkerhed. I 2012 var ledigheden blandt færdiguddannede jordbrugsøkonomer helt nede på 2 procent (målt i 2. året efter endt uddannelse). Det sikrer Jordbrugsøkonomi en fjerdeplads på listen over de ti uddannelser på Københavns Universitet med størst jobsikkerhed. - Vi tror, at en del af succesen skyldes et stærkt fagligt og socialt studiemiljø, der skaber stor studieglæde, og at de studerende på Jordbrugsøkonomi får en tilknytning til erhvervslivet tidligt på studiet, siger Per Svejstrup Hansen. Der er masser af relevante studiejob. Og der er masser af arbejde at tage fat på, når studiet er overstået. Jordbrugsøkonomer kan blandt andet arbejde med rådgivning som konsulenter i private virksomheder, som rådgivere i ministerierne og hos NGO’er. Der er ansøgningsfrist på bachelor i jordbrugsøkonomi den 5. juli. Man kan læse mere på Københavns Universitets hjemmeside på studier.ku.dk. Vi ser frem til at møde den næste generation af jordbrugsøkonomer, der stiller spørgsmål, og som kan give os svar.