Enjoy, it's from Europe – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2013 > Enjoy, it's from Europe

29. november 2013

Enjoy, it's from Europe

Af Henrik Zobbe, institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

(Trykt 29. november 2013 i LandbrugsAvisen - klummen 'På Spidsen')

Man kan godt blive træt, når man følger processen omkring EU’s landbrugspolitik. Udgifterne udgør omkring halvdelen af EU-budgettet, og det kunne med rimelighed forventes, at disse penge bruges fornuftigt i forhold til styrkelse af markedsdrevet vækst og beskæftigelse - ikke mindst i en krisetid.

Udgangspunktet var i top. Budgettet var trimmet. Pris- og markedspolitikken er delvist omlagt til direkte støtte, og der er påbegyndt en modulering over til landdistriktspolitikken, der understøtter aktiviteter, der ikke direkte påvirker produktionen. Selv de mest kritiske økonomer, som jeg selv, havde efterhånden sænket paraderne og var begyndt at tale positivt om reformprocessen, der sikrede markedsorientering. Selvom den gik langsomt, gik den i den rigtige retning. Reformen, som Europa-Parlamentet vedtog for nylig, har med ét ændret dette.

Rækken af fornuftige reformer er brudt, og der tegner sig et billede af en reform, der i ly af argumenter om, at den vil styrke det grønne element, omfordeler støtten internt i medlemslandene og fra de nordeuropæiske medlemslande til de syd- og østeuropæiske medlemslande. En omfordeling, der udover økonomiske omkostninger også har store politiske omkostninger, da den vil gøre det meget svært at reducere støtten i fremtiden, fordi de lande, der modtager støtten, ikke er særlige liberaliseringsvenlige.

Derudover lægges der op til, at medlemslandene kan overføre op til 15 procent af støtten fra søjle I til søjle II, eller omvendt. Flere lande heriblandt Frankrig har meldt ud, at de vil bruge denne mulighed og udbygge støtten til landmændene. Danmark ser ud til at ville gøre det modsatte. Uanset hvad er dette en renationalisering, der er i strid med det fælles udgangspunkt.

På samme tid har EU-Kommissionen meldt ud, at opgaven med at promovere europæisk landbrug skal styrkes. Støtten til dette skal tredobles fra de 61 mio. euro, der bruges i 2013, til 200 mio. euro i 2020 under overskriften ”Enjoy, it’s from Europe”. Jeg ved godt, at 200 mio. euro er peanuts i det store billede – det svarer til et halvt nordsjællandsk supersygehus – men alligevel. Er dette virkelig en EU-opgave? Og lur mig, om ikke det ender med en markedsføring af nogle af de produkter, der produceres med mest støtte. Jeg vil have Mariann Fischer Boel tilbage som EU-kommissær.