Produktivitet som nytårsforsæt – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2013 > Produktivitet som nytå...

11. januar 2013

Produktivitet som nytårsforsæt

Af institutleder Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

(Trykt i LandbrugsAvisen 11. januar 2013 - klummen 'På Spidsen')

Uanset om man kan lide det eller ej, er tiden inde til en status for året, der er gået. Denne status kan så fordøjes og munde ud i nytårsforsætter, man vil kæmpe med at holde i det nye år.

Global økonomisk afmatning, finansiel krise og efterfølgende gældskrise har sat sig sine spor i Danmark. Både den økonomiske og politiske dagsorden er præget af krisen. Landbruget er ingen undtagelse. 2012 var på mange måder et hårdt og turbulent år. Erhvervet står med en stor gæld, der er skabt af bl.a. køb af jord til alt for høje priser, dårlig forretning ved lån i fremmed valuta og dårlige investeringer foretaget uden for landbruget. Erhvervet er også i en kreditklemme. Mange banker enten kan eller vil ikke låne penge ud til investeringer i landbrug. Selv rentable projekter har svært ved at få finansiering.

Derudover står erhvervet midt i en produktivitetskrise. Indtil 2000 var dansk landbrug verdensmestre i produktivitet. Produktivitetsvæksten var stor nok til at opveje bytteforholdsforringelserne og var relativt større, end hvad der blev præsteret af andre landes landbrug, hvilket gavnede konkurrenceevnen. Siden 2000 er det gået skævt med produktiviteten. Luften er gået ud af ballonen, og konsekvensen har været en presset indtjening og faldende konkurrenceevne. Årsagerne til dette er mange og skal bl.a. findes i en for let adgang til kapital i de gode år, der har resulteret i investeringer, som ikke har gavnet bundlinjen.

De netop offentliggjorte prognoser for landbrugets indtjening i 2012 fra Fødevareøkonomisk Institut ser ved første øjekast rigtig fornuftige ud. Indtjeningen i erhvervet ser bedre ud end i mange år, hvilket er godt for landbruget og landmændene. Det store problem er dog, at ser man nærmere på tallene, skyldes det gode 2012-resultat især to forhold: høje verdensmarkedspriser på korn og en stor dansk høst. Hvis priserne på korn havde været gennemsnitlige, og høsten en normalhøst, havde situationen været en anden. Dette dækker over fortsat store produktivitetsproblemer i landbruget, og 2012-resultatet må ikke blive en sovepude.

Fokus skal tilbage på kerneforretningen. Strukturtilpasning og produktivitet er opskriften på dansk landbrugs vej ud af krisen. Det tabte land skal genvindes, og erhvervet skal igen være verdensmester i produktivitet. Det er vejen til bedre indtjening og et nødvendigt skridt ud af gældskrise og kreditklemme. Lad dette være landbrugets nytårsforsæt.