Landbrugets produktivitetsudvikling er positiv ikke negativ – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2010-2011 > Landbrugets produktivi...

Landbrugets produktivitetsudvikling er positiv ikke negativ

Af direktør Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Trykt i Landbrugsavisen 14. januar 2011 - klummen 'På spidsen')

Da De Økonomiske Råd sidste vinter udgav rapporten Økonomi og Miljø 2010, var et vigtigt element i rapporten, at dansk landbrugs produktivitet gennem de seneste ti år havde været direkte faldende. Rådet tegnede på dette grundlag et dystert billede af fremtiden for dansk landbrug. Data, Rådet byggede deres konklusioner på, er hentet i nationalregnskabet og er udarbejdet af Danmarks Statistik.

På Fødevareøkonomisk Institut (FOI) har vi imidlertid længe ment, at der var noget galt med tallene. De beregninger, som årligt bliver udarbejdet i forbindelse med udgivelsen af publikationen Landbrugets Økonomi, viser, at produktiviteten i landbruget over de sidste ti år gennemsnitligt er øget med omkring to procent. Dette er i klar modstrid med det fald på 0,7 procent, som den miljøøkonomiske rapport hævder.

Danmarks Statistik har nu erkendt, at der er fejl i beregningerne på flere punkter, og giver FOI ret: Der har været en øgning i dansk landbrugs produktivitet, ikke et fald. Det betyder, at fremtidsudsigterne ikke er fuldt så dystre.

Det, der komplicerer sagen, var tre forhold: 1) Datagrundlaget for FOIs produktivitetsberegninger stammer fra Danmarks Statistiks landbrugskontor og ikke fra nationalregnskabskontoret, 2) selve beregningsmetoden er anderledes. Nationalregnskabet og dermed De Økonomiske Råd medregner ikke den interne omsætning af foder og udsæd og 3)landbrugets maskinstationsvirksomhed og landboturisme var udeladt af nationalregnskabets landbrugsvirksomhed og overført til andre brancher. 

Efter korrektion af disse forhold samt udregninger af produktivitet ud fra den metode, som De Økonomiske Råd havde anvendt, viste vores beregninger, at der stadigvæk var væsentlige problemer med nationalregnskabets data for landbruget. Problemerne vedrørte i særlig grad oplysninger om arbejdstidsforbrug og forbrug af halvfabrikata.

Jeg varslede allerede, da den miljøøkonomiske vismandsrapport udkom i februar, at der kunne være noget galt med de tal, som lå til grund for den negative vurdering af landbrugets produktivitet. Sammen med FOIs specialister på området tog jeg initiativ til drøftelser mellem FOI og Danmarks Statistik for at opklare eventuelle fejl i tal og beregninger. Disse drøftelser, der er blevet ført i en særdeles konstruktiv atmosfære, har nu ført til, at Danmarks Statistik har bekræftet FOI i, at der er problemer med data, og har forklaret disse problemer over for De Økonomiske Råd.

Det er utrolig afgørende, at den politiske debat om landbruget bliver ført på det rigtige faktuelle grundlag. Derfor har det været en vigtig sag for FOI at vise, at tallene, som har givet grundlag for at bedømme produktiviteten negativt, har været forkerte. Forkerte tal kan give forkerte politikanbefalinger.