Uddannelse i innovation - et afgørende udgangspunkt – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2010-2011 > Uddannelse i innovatio...

Uddannelse i innovation - et afgørende udgangspunkt

Af direktør Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Trykt i Landbrugsavisen 10. juni 2011 - klummen 'På spidsen')

Den danske landbrugs- og fødevaresektor har været hårdt ramt af den globale økonomiske afmatning og finansielle krise. Langsomt er optimismen ved at vende tilbage, og en diskussion om fremtidens fødevareerhverv er blusset op: Hvad skal landbruget og fødevaresektoren bygge videre på, og har vi de rette kompetencer? Et af redskaberne er uddannelse i innovation.

Universiteterne er ofte blevet beskyldt for primært at uddanne akademikere til offentlig forvaltning, og det, der er brug for, er innovative kandidater med relevant virksomhedstilgang. Vi har derfor sammen med Copenhagen Business School etableret en specialisering på vores uddannelse i jordbrugsøkonomi i Agribusiness og innovation.

Historisk udspringer undervisning og uddannelser fra Fødevareøkonomisk Institut af den danske jordbrugs- og fødevaretradition. Udgangspunktet er stærke kompetencer inden for klassiske jordbrugsøkonomiske og -politiske discipliner sammen med et solidt metodisk grundlag. De kompetencer er over tid udbygget i takt med fødevareerhvervets udvikling og globalisering.

Verden står over for en række globale udfordringer: Øgede krav til fødevareforsyningen, øget pres på naturens ressourcer, forandringer i miljø og klima delvist som følge af fødevareerhvervet; krav om adgang til sunde og sikre fødevarer og udfordringer med velfærdssygdomme og fejlernæring. Der bliver stillet store krav fra omverdenen til jordbruget og fødevaresektoren generelt. Den nuværende uddannelse i Jordbrugsøkonomi har de udfordringer som omdrejningspunkt. Et bidrag til løsningen af de udfordringer er, at fødevaresektoren og dens virksomheder bredt set bliver i stand til at tilvejebringe nye produkter, nye serviceydelser og nye processer for at imødekomme nogle af omverdenens krav. Hvordan nye produkter, nye serviceydelser og nye processer frembringes er det, som innovation beskæftiger sig med.

Innovation kan være med til at give virksomheder en konkurrencefordel. Konkurrencefordelene kommer i stigende grad til virksomheder, der kan mobilisere viden, har teknologiske færdigheder og erfaring til at skabe nye produkter, tjenesteydelser eller måder, hvorpå de kan leveres. Det er typisk, at innovative virksomheder opnår en højere vækst, eller er mere vellykkede end dem, der ikke innoverer.

Og virksomheder, der vinder markedsandele og øger rentabiliteten, er dem, der er innovative. Samtidig er innovation en vigtig evne, fordi omverdenen konstant ændrer sig. Forskydninger i, hvad folk tror, forventer, ønsker og tjener, skaber muligheder og begrænsninger. Lovgivning kan åbne nye døre eller lukke andre, for eksempel gennem krav til miljøvenlige produkter. Konkurrenter kan indføre nye produkter, som udgør en stor udfordring for de eksisterende markedspositioner. På alle de områder kræves, at virksomhederne har evnen til at reagere gennem innovation for at opretholde en konkurrencemæssig fordel. Viden om innovation og innovationsprocesser er derfor af stor betydning.

De fremtidige kandidaters succes i landbruget og fødevareerhvervet afhænger i høj grad af erhvervets medspil. Det kan ske gennem tilbud til de studerende om praktikophold, specialeskrivning og samarbejde med undervisere omkring udarbejdelse af relevante cases til undervisningen. Vi glæder os til samarbejdet.