Landbrugskommission: Visionært eller syltekrukke? – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2010-2011 > Landbrugskommission: V...

Landbrugskommission: Visionært eller syltekrukke?

Af institutleder Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Trykt i Landbrugsavisen 23. september 2011 - klummen 'På spidsen')

Udfaldet af folketingsvalget i sidste uge var jo som bekendt en sejr til rød blok og dermed udsigter til en ny politisk linje, herunder også på det landbrugs- og fødevarepolitiske område, hvor fronterne har været trukket skarpt op de sidste år. Den forhenværende regerings liberalisering af landbrugsloven og Grøn Vækst-initiativ skabte ikke ligefrem jubel i den røde blok, og en af de mest fremtrædende ideer både før og under valgkampen har været etablering af en landbrugskommission, der skal samlede trådene og fremlægge en fremadrettet politik for et bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Danmark. Det må derfor forventes, at en sådan kommission bliver nedsat, når regeringsforhandlingerne er tilendebragt.

Som udgangspunkt hilser jeg en landbrugskommission velkommen af flere grunde: Det er nødvendigt med en mere langsigtet landbrugspolitik, der kan balance erhvervets muligheder for indtjening med den nødvendige regulering af erhvervets negative påvirkning af miljø, natur og klima. Som udgangspunkt var Grøn Vækst en god ide. Planen mangler dog en hel del omkring sikring af erhvervets langsigtede konkurrenceevne og mere overordnede samfundsøkonomiske argumenter.

Set udefra var den politiske proces omkring Grøn Vækst meget svær at overskue. Det helt store problem var, at den samlede plan ikke var defineret og funderet i en overordnet samfundsøkonomisk analyse med udgangspunkt i de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger, planen ville medføre.

Tiden er nu inde til efterrationalisering. Processen kan stadig reddes, og det fortjener Grøn Vækst-planen. En analyse vil kvalificere den politiske debat, de forskellige aktører vil nemmere kunne forstå hinandens synspunkter, og derved vil det være nemmere at forhandle sig frem til politisk forståelse og en mere acceptabel lovgivning for alle parter.

Det er ekstremt vigtigt, at det samlede landbrugs og fødevareindustris indtjening og konkurrenceevne bliver omdrejningspunktet for Landbrugskommissionens arbejde. Sikringen af den danske velstand gennem værdiskabelse, eksport og beskæftigelse må være placeret højt på den politiske dagsorden fremover, og netop den danske fødevareklynge er helt central for den danske økonomi og for de danske udkantsområder i særdeleshed. På Fødevareøkonomisk Institut arbejder vi i øjeblikket på en rammevilkårsanalyse for landbruget og fødevareindustrien. Rapporten offentliggøres i efteråret, og det er vigtigt, at resultaterne og konklusionerne bæres over som input til Landbrugskommissionens arbejde, hvor de kan videreudvikles til egentlige politikanbefalinger.

For mig at se bliver Landbrugskommissionens arbejde særdeles vigtigt og forhåbentlig ikke en syltekrukke, som nogle har antydet under valgkampen.

Erhvervet har brug for langsigtede og stabile nationale politiske rammevilkår for at kunne tilpasse sig de internationale konjunkturer. Sker dette, er jeg sikker på, at erhvervet kan bringe traditionerne ind i fremtiden og udbygge de danske styrkepositioner på de globale markeder.

Fødevareøkonomisk Institut er klar til at spille en nøglerolle i arbejdet. Jeg glæder mig til arbejdet.