Debat på et oplyst grundlag er vigtigt – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2015 > Debat på et oplyst gru...

13. marts 2015

Debat på et oplyst grundlag er vigtigt

Af Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

(Trykt den 13. marts 2015 i LandbrugsAvisen - klummen På Spidsen)

Bølgerne går højt i den landbrugspolitiske debat i Danmark. Landmændene står i en særdeles vanskelig økonomisk og finansiel situation, og de og deres organisationer argumenterer for politisk forståelse og handling i forhold til at sikre erhvervet bedre forhold. Modsat er der organisationer, foreninger og andre interessenter, der argumenterer for forbedringer af miljø, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed m.m. På det seneste har der været lidt støj om min og mine medarbejderes rolle i debatten, og specielt er vores samarbejde med ministerierne blevet nævnt. Det er derfor på sin plads med en uddybning af, hvad dette arbejde går ud på.  Medarbejdere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) deltager gerne og ofte i den offentlige debat. Vi deltager med den viden, som vi frembringer gennem forskning og gennem forskningsbaserede analyser. En af instituttets kerneopgaver er nemlig at leverer forskningsbaseret rådgivning, der ofte betegnes som myndighedsbetjening, til offentlige myndigheder. Hermed sikres det, at den viden, som findes på instituttet, kan understøtte og kvalificere administrative og politiske beslutninger. Samtidig giver samarbejdet med myndighederne en vigtig, praktisk forankring af instituttets virke og den viden, der frembringes, kan bringes i spil i den brede offentlige debat.

"Medarbejdere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) deltager gerne og ofte i den offentlige debat

I forbindelse med myndighedsopgaver er det opdragsgiveren, eksempelvis Fødevareministeriet, som definerer opgavernes indhold. Dette foregår ofte i dialog med instituttet. IFRO lægger vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver ikke må ske på en måde, som kan rejse tvivl om instituttets videnskabelige integritet.

Det er IFROs ansvar at sikre rammerne for en løbende videnopsamling og det modelberedskab, der er nødvendigt for kvaliteten af opgavevaretagelsen. Derudover sikrer instituttet de nødvendige organisatoriske og administrative forhold.

Instituttet har fastlagt følgende principper for god skik i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaver: a) Alle væsentlige aftaler om opgaveløsningen skal foreligge på skrift. b) Opdragsgiveren har ret til at få resultaterne i høring inden offentliggørelse. c) Hver enkelt forsker står til ansvar for det videnskabelige belæg for egne analyser og konklusioner. d) Der gælder for myndighedsarbejdet præcis de samme regler for oplysninger om forfatterskab, som der gør i forbindelse med forskning. I begge tilfælde følges Københavns Universitets gældende regler på området. e) Instituttet forpligter sig til at understøtte formidlingsprocessen ved at offentliggøre alle analyser og konklusioner af myndighedsopgaver i en form og på en måde, så de er tilgængelige og forståelige for alle interesserede på IFROs hjemmeside.