Dystre udsigter for økonomien i landbruget – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2015 > Dystre udsigter for øk...

02. januar 2015

Dystre udsigter for økonomien i landbruget

Af Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

(Trykt den 2. januar 2015 i LandbrugsAvisen - klummen På Spidsen)

Efter nogle år med god indtjening er der dystre økonomiske perspektiver for jordbrugssektoren i de nærmeste år. Det er et af hovedbudskaberne i den prognose for indtjening i jordbruget, som vi netop har publiceret på vores hjemmeside www.ifro.ku.dk. Vi forventer, at nettoindkomsten i 2015 kommer til at ligge på samme niveau som i 2009. 2009 var som bekendt året efter den store finanskrise og et år med meget lav indtjening i landbruget.

Den relativt gode nyhed for erhvervet er den historisk lave rente. På grund af den lave rente falder indkomsten efter finansielle poster ikke til niveauet i 2009. Det forhindrer dog ikke et rigtig dårligt resultat. Indkomsten efter finansielle poster lander med et minus på mere end en halv milliard kroner i 2015. Dette betyder, at de danske landmænd set under et i 2015 hverken vil få aflønnet deres arbejde eller få deres egenkapital forrentet.

Det er vigtigt at understrege, at der vil være store forskelle mellem de enkelte bedrifter og også mellem de forskellige typer af bedrifter. Dette har altid været tilfældet for dansk landbrug. Årsagerne er mange, men en af de vigtigste er forskelle i driftsledelse og økonomistyring.

"

Vi forventer, at nettoindkomsten i

2015 kommer til at ligge på samme

niveau som i 2009

Efter et par år med stigende bytteforhold, der er et udtryk for forholdet mellem afsætnings-priserne og priserne på indsats-faktorerne, ser det ud til, at landbruget igen vil opleve en mere afdæmpet udvikling i afsætnings-priserne. Bytteforholdet faldt fra 2013 til 2014, og faldet ventes at fortsætte i 2015. Det er vigtigt her at understrege, at de historiske erfaringer siger os, at selvom bytteforholdet godt kan have år med en stigende tendens, så er den langsigtede tendens, at bytteforholdet er faldende. Dette vil med andre ord sige, at det vi ser nu og prognosticerer for 2015 kan betegnes som værende mere normale forhold.

Den del af erhvervet der slås med finansielle problemer i form af lav solvens har nu udsigt til et markant fald i indtjeningen. De har, på trods af en grundlæggende dårlig finansiel situation, de seneste år nydt godt af det stigende bytteforhold og haft en god indtjening. Dette har holdt mange af disse nødlidende bedrifter oven vande likviditetsmæssigt. Men udsigten til dårlig indtjening i 2014 og 2015, på grund af det faldende bytteforhold, kan formenligt få den konsekvens, at banker vil lukke for likviditeten og i højere grad end tidligere realisere deres tab på udlån til landbrug.