10. februar 2020

Hunde ligner faktisk deres ejere - i hvert fald når det kommer til vægten

Dyrevelfærd

Ny dansk forskning viser, at overvægtige ejere oftere har overvægtige hunde. De ekstra kilo har konsekvenser for hundens helbred og levetid.

Af Peter Sandøe, Thomas Bøker Lund og Charlotte Reinhard Bjørnvad.

(Publiceret på Forskerzonen, videnskab.dk den 10. februar 2020)

»Som hund, så ejer« er et ordsprog, man indimellem hører, og der er noget om snakken.

Hunde med overvægtige ejere er nemlig to gange så ofte selv overvægtige sammenlignet med hunde, der har slanke eller normalvægtige ejere.

Mere end hver fjerde (26,1 procent) af de 268 sjællandske hunde, vi har undersøgt, var overvægtig. Yderligere hver femte hund (20,5 procent) var tung (kategorien over overvægtig) eller svært overvægtig.

Resultaterne har vi publiceret i vores studie, der er det første større danske studie af de faktorer, der fører til overvægt hos hunde.

[Se studiet på hjemmesiden her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587719300868?via%3Dihub ]

Overvægt er også et problem for hunde

At være overvægtig er ikke kun et problem for mennesker, det er også et potentielt stort helbredsproblem for hunde.

I et amerikansk studie [se det amerikanske studie via linket her] fulgte man labrador-kuldsøskende fordelt på to grupper (normalvægtige og 10-15 procent overvægtige) fra etårsalderen og resten af deres levetid.

De blev fodret med det samme foder og motionerede ens, men blev holdt henholdsvis slanke og let overvægtige. Resultaterne var meget klare: De overvægtige hunde levede i gennemsnit 1,3 år kortere end deres slanke kuldsøskende. Desuden udviklede de tidligere i livet tegn på gigt i albuer og hofter.

Et senere studie fra England [se studiet fra England via linket her], hvor journaler fra veterinære klinikker blev undersøgt, har genfundet denne forskel i levetid – ikke kun for de store hunderacer, men også for de små.

Spiller størrelsen og typen af 'hyggegodbidder' en rolle?

Overvægt fører altså til et kortere og mere sygdomsplaget liv for vores firbenede venner. Men hvorfor har overvægtige ejere oftere overvægtige hunde? En del af forklaringen på sammenhængen mellem ejeres og hundes vægt skal ifølge vores undersøgelse findes i anvendelsen af godbidder.

Godbidder er en vigtig del af den daglige interaktion med vores hund, og de er et integreret element i den belønningsbaserede hundetræning. Hos nogle ejere falder der dertil ekstra godbidder af, når de skal hygge sig.

Der er ikke forskel på, hvor ofte normalvægtige eller overvægtige ejere giver 'hygge-' og 'træningsgodbidder'. Det har imidlertid forskellig virkning på hundenes vægt, når 'hyggegodbidder' anvendes af ejere med forskellig vægtstatus.

Blandt personer med svær overvægt er hundenes vægt simpelthen betydeligt højere, hvis hundene får hyggegodbidder. Det samme forhold gælder ikke for personer med normal vægt. Hvad kan forklare den forskel?

For os tyder det på, at en del af forklaringen på overvægt hos hunde ligger i mængden/størrelsen og typen af hyggegodbidder. Det er muligt, at særligt overvægtige ejere giver flere eller mere energirige 'hyggegodbidder', når der hygges.

Det er desværre ikke muligt at teste denne hypotese endeligt med vores nuværende datasæt – men det vil være interessant at undersøge nærmere i fremtidige studier.

Ejere har brug for hjælp til at vurdere deres hunds vægt
Derudover viste vores studie, at hundeejere, tykke som tynde, generelt var dårlige til at vurdere deres hundes vægt.

Ejere til undervægtige hunde overvurderede hundens vægt, mens en stor andel af ejere med overvægtige hunde så deres hund som slankere, end den faktisk var.

At ejere ikke kan se, at deres hund er overvægtig, betyder, at dyrlæger, som møder hundene i klinikken, har en vigtig opgave i at fortælle ejeren, at Fido er blevet for rund og informere om de ulemper og risici, denne overvægt kan medføre, hvis den ikke stoppes.

Det vil være en stor hjælp for ejerne, så de i tide kan skære ned på mængden af godbidder og foder, inden overvægten bliver et alvorligt problem.

At fodre én gang dagligt i forhold til to eller flere gange viste sig også at øge risikoen for overvægt hos hunden.

Man kan tænke sig, at dette skyldes, at hunden er mere sulten på andre tider af døgnet og dermed får lokket flere godbidder fra ejeren, men den præcise årsag kender vi ikke.

Kastration tredobler risikoen for overvægt hos hanhunde

Mange ejere forbinder øget appetit og overvægt hos deres hund med, at den er blevet neutraliseret (kastreret). Neutralisation er også i flere studier fundet som en væsentlig risikofaktor for overvægt hos hunde.

Vores studie viser dog, at der er meget stor forskel på betydningen af neutralisation hos hunhunde i forhold til hanhunde. Mens kastration tredobler risikoen for overvægt hos hanhunde (se figuren herunder), ser vi faktisk ikke nogen øget risiko ved sterilisation af hunhunden.

Faktisk er hunhunden, uafhængigt af om den er steriliseret eller ej, generelt i øget risiko i forhold til den intakte hanhund.

At det betyder så meget for hanhunde skyldes formentlig en kombination af flere ting, men der kan både være en direkte betydning af manglende hanligt kønshormon (testosteron) på hundens muskelmasse og energibehov. Dertil er en kastreret hund også mindre aktiv og bruger derfor mindre energi.

Endelig kan det tænkes, at testosteron kan have en direkte negativ effekt på hundens appetit, og at dens appetitregulering derfor bliver dårligere efter kastration.

Den faktor, der er bedst til at forudsige, hvorvidt en hund bliver overvægtig eller ej, er – for hanhundes tilfælde – om de er kastrerede eller ej.

En anden vigtig faktor for både han- og hunhund er ejerens vægt. Hvorfor ejerens vægt er så vigtig en faktor, har vi endnu ikke den endelige forklaring på.

Vores bedste bud er, at en del af forklaringen ligger i mængden og typen af godbidder, overvægtige ejere giver deres hund – særligt når der hygges – men det må fremtidige studier afklare.

Om studiet

Studiet inkluderede 268 hunde, der blev rekrutteret af to specialestuderende på dyreklinikker rundt omkring på Sjælland. Klinikkerne lå i forskellige demografiske områder og inkluderede både by og landzone.

Hunde med kronisk sygdom, der kunne påvirke hundens vægt eller appetit kunne ikke deltage. Alle inkluderede hunde blev undersøgt og vurderet af de to specialestuderende, og ejerne udfyldte et spørgeskema sammen med de studerende.

Resultaterne i dette studie er opnået baseret på sjællandske hunde, der kommer til dyrlægen og er dermed ikke repræsentative for alle hunde i Danmark.

Det er dog det første studie, der undersøger forekomsten af overvægt hos hunde i Danmark, og det er baseret på en objektiv undersøgelse af hver hund, ikke kun et rundsendt spørgeskema.

Der er en fuld version af artiklen inklusiv figurer på videnskab.dk.