6. oktober 2020

Klimaappel til regering og Folketing: Tiden er ved at løbe ud - vi har brug for lederskab

Bo Jellesmark Thorsen, Jens Friis Lund og Mickey Gjerris fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, med flere er medunderskrivere på appel til regering og Folketing. Se de 139 underskrivere nedenfor.

(Bragt i Information 6. oktober 2020)

139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik, bevægelser og institutioner er på Dagbladet Informations initiativ gået sammen i en appel til regeringen og Folketinget. De opfordrer til, at der sættes handling bag Danmarks flotte mål om CO2-reduktion – ikke senere, men allerede dette efterår. Dette er deres appel.

Her er en appel til regeringen og Folketinget fra 139 fremtrædende personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen, politik og institutioner:

Folketinget indleder i dag en samling, der får afgørende betydning for vores fælles fremtid. Verden står i en kritisk situation præget af gentagne temperaturrekorder, accelererende afsmeltning af verdens ismasser, ødelæggende brande og oversvømmelser. Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader er ved at glide os af hænde, ukontrollable tipping points i det globale system rykker tættere på. Kun resolut handling på alle niveauer kan afværge katastrofer.

»Klimaforandringerne er vores afgørende udfordring. Og de fremtidige generationer er afhængige af os,« sagde med rette statsminister Mette Frederiksen i sin tale til FN’s generalforsamling i sidste måned.

Vi, der underskriver denne appel til regering og folketing, er bekymrede for, at manglende erkendelse af situationens alvor fører til, at vi gør for lidt for sent for at bremse klimakrisen.

Med klimaloven har I, folkevalgte politikere, forpligtet jer på et ambitiøst mål om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030. Beslutningen aftvinger respekt, giver håb og er allerede ledestjerne i andre lande. Det giver også håb, at regeringens 13 klimapartnerskaber har skabt engagement og en værdifuld pulje af forslag og initiativer fra erhvervslivet.

Vi er til gengæld mindre imponerede af den handlekraft, der er fulgt efter, når det gælder at omsætte målet til handling. Klimaloven forpligter til inden året er gået at anvise tiltag, der kan bringe os til 2030-målet, men halvandet år efter ’klimavalget’ er der kun vedtaget politik, der kan bringe os en fjerdedel af vejen.

Regeringens aktuelle Klimaprogram 2020 anviser ingen konkrete nye initiativer med kvantificeret CO2-effekt for de nærmeste år. Man lægger afgørende vægt på teknologier under udvikling, som ventes at kunne bidrage fra omkring 2030, men som man medgiver er behæftet med betydelig usikkerhed.

Vi anerkender og støtter de forsknings- og udviklingsprogrammer for CO2-indfangning (CCS og CCU) og for nye klimavenlige brændstoffer (Power-to-X), der nu prioriteres, men vi advarer mod at lade disse ’fugle på taget’ tjene som grund til at undvige beslutninger om andre tiltag med kendte virkemidler, der kan reducere udledningerne inden 2030.

En grøn skattereform, der afspejler ’forureneren betaler’-princippet, er én forudsætning for at sikre de nye teknologiers konkurrenceevne og bane vej for andre grønne investeringer. Men det forudsætter brede CO2-afgifter på markant højere niveau end det, regeringen har signaleret vilje til. Afgifterne skal indfases gradvist på en måde, der tager hensyn til konkurrenceudsatte virksomheder og økonomisk sårbare grupper i befolkningen. Hvis en afgiftsreform ender med et lavt ambitionsniveau og afgifter, der ikke afspejler de sande omkostninger ved klimabelastende aktiviteter, kan årtiers chance for at ’getting the prices right’ være forspildt.

At leve op til klimaudfordringen kræver et nationalt lederskab, der matcher det, statsministeren og regeringen har udvist under coronakrisen. Det bekymrer os, at regeringen ikke tydeligt appellerer til samfundssind omkring den grønne omstilling, og at man viger tilbage for initiativer, der kan stimulere borgerne til at tage del. Ved at betone en falsk konflikt mellem velfærd og klimaindsats risikerer regeringen at undergrave den folkelige opbakning og motivation for at handle. Samtidig undergraver man tilliden til det politiske system hos den engagerede ungdom, hvis fremtid står på spil, og hvis aktive støtte beslutningstagerne har hårdt brug for. I har lovet de unge at tackle klimaudfordringen – at svigte dem vil være både utilgiveligt og farligt.

Vi appellerer til regeringen og Folketinget om at leve op til egne løfter og befolkningens forventninger om lederskab i klimaets og fremtidens tjeneste. Vi har brug for beslutninger i dette efterår om tiltag, der optrapper indsatsen for elektrificering og energieffektivisering i bygninger og industrier, accelererer en udfasning af fossilbiler, sikrer udtagning af langt flere klimabelastende lavbundsjorde, stimulerer en gradvis opprioritering af landbrugets vegetabilske fødevareproduktion og fremmer udbygningen af vedvarende energi på en måde, der også fremmer lokal deltagelse og opbakning.

Og vi appellerer om initiativer, der overalt i landet stimulerer til aktiv folkelig deltagelse i den omstilling, der skal realiseres lokalt, bæres af fællesskab og næres af menneskers håb til fremtiden. Den grønne omstilling er Danmarks enestående chance for at skabe en ny og bæredygtig velfærdsmodel. Men tiden er knap. Lad ikke muligheden glide os af hænde.

De 139 underskrivere er:

De 139 underskrivere er:

 1. Connie Hedegaard, formand, tænketanken Concito
 2. Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi
 3. Sussi Lillelund, aktivist, Den Grønne Studenterbevægelse
 4. Peter Birch Sørensen professor, Københavns Universitet, fhv. overvismand
 5. Henrik Poulsen, adm. direktør, Ørsted
 6. Mads Nipper, CEO, Grundfos
 7. Mogens Lykketoft, fhv. finansminister (S) og formand FN’s Generalforsamling
 8. Jens Hesselbjerg Christensen, professor, Københavns Universitet
 9. Kim Fausing, CEO, Danfoss
 10. Jacob Andersen, landechef, Vattenfall
 11. Eva Berneke, adm. direktør, KMD, formand for Klimapartnerskabet for Service, IT og Rådgivning
 12. Kirsten Brosbøl, stifter af handletanken 2030beyond, fhv. miljøminister (S)
 13. Anders Eldrup, bestyrelsesformand
 14. Anders Vad Dons, CEO og partner, Deloitte
 15. Susanne Westhausen, direktør, Kooperationen
 16. Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
 17. Lasse Bolander, bestyrelsesformand, COOP
 18. Jan Hylleberg, CEO, Wind Denmark
 19. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor, Københavns Universitet, fhv. overvismand
 20. Peter Jonsson, adm. direktør, E.ON Danmark
 21. Ritt Bjerregaard, fhv. minister (S) og EU-kommissær
 22. Carsten Høgh, adm. direktør, AURA
 23. Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole
 24. Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
 25. Jakob Vittrup, adm. direktør, NRGII
 26. Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen IDA
 27. Mads Nørgaard, stifter og ejer, Mads Nørgaard
 28. Sasha Søndergaard-Hearn, aktivist i FridaysForFuture
 29. Mikkel Bogh Direktør, SMK/Statens Museum for Kunst
 30. Casper Kirketerp-Møller, adm. Direktør, Clever
 31. Rasmus Sielemann Christensen, adm.direktør, BOEF
 32. Christian Peter Ibsen, direktør, den grønne tænketank Concito
 33. Hanne Leth Andersen, rektor, professor ph.d., RUC
 34. Lærke Flader, direktør, Dansk Elbilalliance
 35. Monika Skadborg, forperson for Ungeklimarådet
 36. Marianne Eriksen, adm. direktør, NEF fonden
 37. Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning, AAU
 38. Thomas Roland, CSR-chef, Coop Danmark
 39. Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet
 40. Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
 41. Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark
 42. Erlend G. Høyersten, museumsdirektør, AROS
 43. Michael Svarer, professor i økonomi, Aarhus Universitet, fhv. overvismand
 44. Birgitte Jensen, Bedsteforældrenes Klimaaktion-København
 45. Steen Christiansen, borgmester (S), Albertslund
 46. Per Holten-Andersen, fhv. rektor, CBS
 47. Kristian Lausten Madsen, landsformand for Venstres Ungdom
 48. Jørgen Poulsgaard, formand, RAH
 49. Carsten Rahbek, professor og centerleder, Københavns Universitet
 50. Jason E. Box PhD, klimaforsker
 51. Eva Kruse CEO, Global Fashion Agenda
 52. Leon Sebbelin, borgmester (RV), Rebild
 53. Søren Bak-Jensen, direktør, Arbejdermuseet
 54. Henrik Garver direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 55. Mads Flarup Christensen, generalsekretær, Greenpeace
 56. Niels Due Jensen, fhv. koncerndirektør, Grundfos
 57. Birgit S. Hansen, borgmester (S), Frederikshavn
 58. Morten Hesseldahl, forlagsdirektør, Gyldendal
 59. Jørgen Rosted, fhv. departementschef
 60. Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør EWII, formand for Center Danmark
 61. Magnus Von Dreiager, landsformand for Konservativ Ungdom
 62. Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd
 63. Kim Qvist, direktør, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
 64. Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne
 65. Bo Jørgensen, direktør Boligselskabet Sjælland
 66. Chris Borup Preuss, Dansk Ungdoms Fællesråd
 67. Niels Duedahl, adm. direktør, Norlys
 68. Frede Hvelplund, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet
 69. Bo Øksnebjerg, generalsekretær WWF Verdensnaturfonden
 70. Jesper Hjulmand, adm. direktør, Andel
 71. Elsebeth Gerner Nielsen, formand for den danske Unesco Nationalkommission
 72. Jørgen Huno Rasmussen, professionelt bestyrelsesmedlem
 73. Mikael Skou Andersen, professor, Aarhus Universitet
 74. Hans Lehmann, formand for Project Zero A/S, Vice Principal, EUC Syd
 75. Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen
 76. Eigil Kaas, professor, Københavns Universitet
 77. Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening
 78. Jesper Theilgaard, klimaformidler
 79. Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet
 80. Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Aarhus Universitet
 81. Peter Rathje, adm. direktør, Sønderborgs ProjectZero
 82. Caroline Søeborg Ahlefeldt, stifter af bæredygtighedsplatformen Tomorrow
 83. Bo Jellesmark Thorsen, professor, Københavns Universitet
 84. Annette Hartvig Larsen, CEO, Aarstiderne
 85. Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening
 86. Rasmus Stuhr Jakobsen, Executive Director, CARE
 87. Christian Niepoort, CEO, SustainSolutions
 88. Frank Erichsen og Theresa Jessing, Kastaniegaarden
 89. Thomas Meinert Larsen, talsperson for Ansvarlig Fremtid
 90. Henrik Lund, professor i Energiplanlægning, Aalborg Universitet
 91. Vibe Klarup, direktør
 92. Claus Ekman, direktør, Rådet for Grøn Omstilling
 93. Sofie Lippert, landsforkvinde, SF Ungdom
 94. John Roy Porter, professor, Københavns Universitet
 95. Anders Morten Christoffersen, formand for Verdens Skove
 96. Thomas Becker, direktør, String
 97. Katarina Juselius, professor emerita, Københavns Universitet
 98. Rasmus Willig, forperson for Andelsgaarde
 99. Emil Stigsgaard Fuglsang, co-founder, Matter
 100. Tim Whyte, generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke
 101. Emmet Feigenberg, sceneinstruktør og teaterdirektør
 102. Kenneth Karlsson, direktør, Energy Modelling Lab
 103. Jacob Jelsing, medstifter, Gubra ApS
 104. Charlotte Skovgaard, adm. direktør, Merkur Andelskasse
 105. Jacob Robsøe, landsformand, Radikal Ungdom
 106. Marie Münster, professor MSO, DTU
 107. Lars Maaløe, chief technology officer, Corti
 108. Helle Munk Ravnborg, forperson, Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark
 109. Jens Hoff, professor, Københavns Universitet
 110. Maria Glæsel, adm. direktør og medejer
 111. Jesper Jespersen, professor emeritus, RUC
 112. Kim Rahbek Hansen, Founder & Farmer
 113. Jonathan Ries, formand for Miljøorganisationen Vedvarende Energi
 114. Jens Friis Lund, professor, Københavns Universitet
 115. Clara Halvorsen, styrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd
 116. Birthe Larsen, lektor, CBS
 117. Laura Liv Weikop, museumsdirektør, ph.d., Museum Midtjylland
 118. Harry Lahrmann, lektor, Aalborg Universitet
 119. Melissa Bech, Co-Founder & Brand Director, BLANCHE
 120. Lars Pehrson, stifter rådgiver for direktionen, Merkur Andelskasse
 121. Mogens Høgh Jensen, professor, NBI, KU
 122. Mickey Gjerris, lektor, Københavns Universitet
 123. Lene Koch, professor emerita, dr. phil., Københavns Universitet
 124. Hubert Buch-Hansen, lektor, CBS
 125. Laura Horn, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
 126. Anders Blok, lektor i sociologi, Københavns Universitet
 127. Simon Lægsgaard, formand for Højskolernes Bæredygtighedsudvalg
 128. Christoph Ellersgaard, adjunkt, CBS
 129. Stefan Gaarsmand Jacobsen, ph.d., lektor, RUC
 130. Per Homann Jespersen, lektor emeritus, RUC 
 131. Jeppe Johansen, SeniorIngeniør, ph.d., Ørsted
 132. Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator, VedvarendeEnergi
 133. Esther Michelsen Kjeldahl, forfatter og aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse
 134. Decherie Eshøj Østerby, fhv. institutionsleder
 135. Charlotte Weitze, skønlitterær forfatter
 136. Mikkel Johansen, tømrermester og faglærer
 137. Ole Busck, pens. lektor, Aalborg Universitet
 138. Susan Baca, pens. uv-lektor, Aalborg Universitet
 139. Rune Lykkeberg, chefredaktør, Information.