28. februar 2021

Hvis Danmark vil hjælpe Myanmars befolkning, må regeringen være kreativ

Af Liv Stoltze Gaborit, Laura Kmoch, Sofie Mortensen, Jan Vang, Andrew M. Jeerson, Hannah Russell, Julie Bundgaard, Anders Baltzer Jørgensen, Helene Kyed, Francesca Chiu, Mikael Gravers, Martin Rudbeck Jepsen, Tomas Max Martin, Annika Pohl Harrisson, Pin Pravalprukskul, Neda Trifkovic, Ergun Cakal, Mads Barbesgaard

(Bragt i Politiken den 28. februar 2021)

Set i lyset af Tatmadaws historie frygter vi, at situationen vil forværres i Myanmar, hvis befolkningen ikke får den rette støtte fra det internationale samfund.

SOM FORSKERE med indgående kendskab til Myanmar er vi meget urolige for militærkuppet og dets konsekvenser for Myanmars befolkning og landets demokratiske fremtid. Vi appellerer derfor til, at danske politiske aktører gør tre ting. 

Et: Fastholder al dansk diplomatisk tilstedeværelse i Myanmar. To: Omprioriterer samtlige bilaterale udviklingsmidler, som nu tilbageholdes, til civilsamfundet og det civile oprør imod kuppet. Tre: Styrker støtten til initiativer, der skaber rum for kritisk tænkning, som er afgørende for at støtte og uddanne demokratiske stemmer i landet. 

I februar tog Myanmars militær (Tatmadaw), anført af General Min Aung Hlaing, magten gennem et militærkup. 

Derved underkendte de den jordskredssejr, som var gået til the National League for Democracy ved valget i november 2020. I den forbindelse blev flere af de nyligt valgte parlamentarikere samt talrige aktivister og kritiske stemmer anholdt af militæret. Og siden da har Myanmars befolkning gennem landsdækkende demonstrationer og civil ulydighed givet klart udtryk for, at de ikke accepterer kuppet. Militæret nægter imidlertid at anerkende modstanden og forsøger at knuse den gennem anholdelser af demonstranter, nedlukning af internettet og ved at indføre undertrykkende love. 

PÅ NUVÆRENDE tidspunkt er mere end 100 demonstranter blevet såret, og mindst tre civile dræbt ved skud. Set i lyset af Tatmadaws historie frygter vi, at situationen vil forværres, hvis Myanmars befolkning ikke får den rette støtte fra det internationale samfund.

Igennem årtier har Danmark støttet demokratisering i Myanmar. Netop nu er det essentielt, at denne støtte fastholdes ved fortsat diplomatisk tilstedeværelse i landet. Vi komplimenterer udenrigsministeren for klart at tilkendegive Danmarks støtte til Myanmars befolkning og den demokratisk valgte regering. Vi håber, at denne udmelding resulterer i konkrete udenrigspolitiske tiltag.

Historien har vist, at isolationistiske tilgange har alvorlige økonomiske konsekvenser for Myanmars befolkning og bidrager lidt, om noget, til demokratisering. 

Vi opfordrer derfor på det kraigste den danske regering og Folketinget til at overveje alternative måder hvorpå, det danske engagement i Myanmar kan opnå de strategiske udviklingsmål i forhold til fred, demokratisering, menneskerettigheder og reformer. 

Da Udenrigsministeriet har taget afstand fra militærkuppet, er bilaterale udviklingsmidler tilbageholdt. Vi er enige i, at det er vigtigt at undgå direkte støtte til militæret, men appellerer til omhyggeligt at overveje, hvordan dansk udenrigspolitik påvirker Myanmars befolkning. 

Vi foreslår, at den tilbageholdte bilaterale udviklingsbistand omgående omprioriteres til programmer, der støtter Myanmars befolkning i deres kamp for demokrati. Et sådant ski i tilgangen vil være på linje med New Zealands og USA's strategier. 

I den forbindelse opfordrer vi til, at man følger anbefalingerne fra the International Crisis Group. De henstiller til, at man ikke kun bør overveje, om støtte går til staten, men i højere grad om de projekter, man støtter, i sidste ende er til gavn for Tatmadaw eller befolkningen. 

I nogle tilfælde, som for eksempel i forbindelse med Myanmars universiteter, findes der potentielt stadig muligheder for ansvarligt samarbejde med statsinstitutioner. 

Som forskere mener vi, at det er ekstremt vigtigt, at Danmark støtter kritisk tænkning gennem fortsat samarbejde med offentlige samt private uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

Før har begrænset adgang til information, kvalitetsuddannelse og kritisk tænkning spillet en afgørende rolle i undertrykkelser af Myanmars befolkning, og vi har været vidner til den ødelæggelse, de tidligere militærstyrer har pådraget videregående uddannelser. Men selv under disse forhold har kritisk tænkning været til stede i undergrundsbevægelser og i landets grænseområder. Det har været altafgørende for modstanden til tidligere tiders militærregimer. 

Gennem det sidste årti har mulighederne for kritisk tænkning været i stærk vækst, og Myanmars forskning er opblomstret. Den nuværende situation kræver yderligere tiltag for at forhindre, at tidligere tiders undertrykkelse af kritiske tænkere vender tilbage. Det kræver kreative tilgange og overvejelse af initiativer såsom arbejde i grænseområderne, udveksling og mentorer for Myanmars forskere samt styrket engagement med civilsamfundsaktører, der er involveret i forskning og uddannelsesaktiviteter i hele landet. 

I forbindelse med disse tiltag er det essentielt, at sikkerheden af alle involverede parter prioriteres højt. De kommende dage og uger er kritiske for at skabe et internationalt svar til den nuværende situation, som prioriterer Myanmars befolknings sikkerhed, levestandard og suverænitet. 

Vi opfordrer derfor på det kraftigste alle danske parlamentarikere til at overveje vores appel for fortsat dansk tilstedeværelse, omprioriteret bilateral udviklingsbistand og styrket støtte af kritisk tænkning i Myanmar. 

Demokratisering i en nation mærket af undertrykkelse er en langvarig proces, der også inkluderer midlertidige tilbagegange. 

Modstand til militærkuppet kræver derfor en langsigtet tilgang. Derfor er Danmarks fortsatte støtte til Myanmars befolkning essentiel for at nå i mål med den danske udviklingsstrategi for landet, og for at Myanmar kan opnå stabilitet, demokrati og fred.

Underskrivere: Liv Stoltze Gaborit, Laura Kmoch, Sofie Mortensen, Jan Vang, Andrew M. Jeerson, Hannah Russell, Julie Bundgaard, Anders Baltzer Jørgensen, Helene Kyed, Francesca Chiu, Mikael Gravers, Martin Rudbeck Jepsen, Tomas Max Martin, Annika Pohl Harrisson, Pin Pravalprukskul, Neda Trifkovic, Ergun Cakal, Mads Barbesgaard, hhv. postdoc Lund Universitet, postdoc Københavns Universitet, ph.d.-kandidat Department for Food and Resource Economics Københavns Universitet, professor og Head of Section Syddansk Universitet, seniorforsker DIGNITY, forskningsassistent DIGNITY, ph.d.-kandidat Syddansk Universitet, pensionist og aktiv i Globale Seniorer, seniorforsker Dansk Institut For Internationale Studier, ph.d.-kandidat Department of Food and Resource Economics Københavns Universitet, Associate Professor emeritus Antropologi Aarhus Universitet, Associate Professor Section for Geography IGN Københavns Universitet, seniorforsker DIGNITY, postdoc Aarhus Universitet, ph.d.-kandidat Københavns Universitet, assisterende professor Københavns Universitet, Juridisk rådgiver DIGNITY og lektor Lund Universitet. 

Mere end 100 demonstranter er blevet såret.