25. oktober 2021

Vi uddanner skam grønne økonomer i Danmark!

Jette Bredahl Jacobsen, Mette Asmild, Søren Bøye Olsen, Mette Termansen, professorer ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og Jesper Sølver Schou, sektionsleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

(Trykt i Information den 25. oktober 2021)

På Informations forside d. 19. oktober kunne man læse at RUC vil til at uddanne grønne økonomer som kan udfordre den gængse måde at tænke økonomi på. Det hilser vi velkomment! Det er altid sundt at udfordre tankemåder. Men flere gange i artiklen nævnes det, at der ikke uddannes grønne økonomer i Danmark. Det er ikke sandt! Heller ikke selvom to økonomiprofessorer bekræfter, at det grønne ikke fylder meget på deres uddannelser.

Økonom-uddannelsen er en generalistuddannelse. Skal man bruge grønne økonomer med særlig indsigt i klima og miljø, skal man se efter de steder hvor de uddannes. Og i Danmark er det på Københavns Universitet Science. Her ligger de uddannelser som tager udgangspunkt i, at hvis man skal finde løsninger på klima- og miljøproblemerne, så er man også nødt til også at forstå det naturvidenskabelige grundlag.

Vores uddannelser integrerer i varierende grad naturvidenskab og økonomi og er orienterede mod at give kandidaterne kompetencer til at løse nutidens problemer ud fra et solidt økonomfagligt grundlag, med naturvidenskabelig forståelse. Starter man med bachelorudannelsen i fx miljø- og fødevareøkonomi, kan de studerende efterfølgende vælge forskellige kandidatuddannelser: ”Agricultural Economics” er den der ligner den klassiske økonomuddannelse mest, men med et grønt fokus.  ”Environmental and Natural Resource Economics” har et større indhold af naturvidenskab og mere fokus på at forstå natur- og miljøværdier.

Endelig er der ”Forest and Nature Management”, som næsten halvt naturvidenskabelig og også er den mest forvaltningsorienterede. Alle disse uddannelser fokuserer på miljø, klima, bæredygtighed, grønne løsninger og økonomi og uddanner kandidater, som finder ansættelse i virksomheder, ministerier, og tænketanke, som har interesse for de grønne løsninger med et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt.  Fordi de studerende præsenteres for forskellige fagområder, ser de også værdien af andres fagligheder.

Dette er en væsentlig forudsætning for en grøn omstilling – ikke at man ved alt, men at man forstår forskellige tilgange, og hvordan disse i fællesskab bedst muligt løser de grønne udfordringer, vores samfund står over for.

Så kig efter vores næsten 80 årlige kandidater på arbejdsmarkedet – de er der, de er efterspurgte, og de er dygtige!

Læs debatindlægget i Information her.