Grøn omstilling kræver mandsmod – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2012 > Grøn omstilling kræver...

Grøn omstilling kræver mandsmod

Af institutleder Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Trykt i Landbrugsavisen 27. april 2012 - klummen 'På spidsen')

Den nuværende regering taler meget om grøn omstilling. Regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen er fyldt med fraser omkring grøn omstilling af den danske økonomi og velfærdsstat. Hvad betyder dette? Er der tale om varm luft, eller kan dette begreb gøres operativt?

Grøn omstilling eller grøn vækst er ikke noget enestående dansk. Denne dagsorden diskuteres livligt på den europæiske og internationale politiske scene. Grundtesen er, at status quo er uholdbar. Der er et stigende pres på jordens knappe naturressourcer, mens stigende befolkning og klimaforandringer forværrer situationen. Noget må gøres, og dette noget er at indrette økonomien på en mere bæredygtig måde fremover.

Grøn omstilling betyder altså ikke enten/eller men både/og. Det handler om at balancere mellem at sikre erhvervet og industrien mulighederne for nu og fremover at levere produktion, beskæftigelse og eksport, samtidig med at natur, miljø og klima sikres for de efterfølgende generationer. Begge dele giver velfærd. Dog med den kausalitet, at det sidste er betinget af det første.

OECD har forsøgt sig med en dagsorden for grøn vækst inden for landbrug og fødevarer, der blev offentliggjort sidste år. De foreslår tre strategiske indsatsområder. 1) Fokus på bæredygtig produktivitet, hvor ressourcerne udnyttes bedre gennem hele udbudskæden skabt gennem øget forskning, innovation og uddannelse. 2) Sikre velfungerende markeder, der leverer de rigtige prissignaler, der tager højde for samfundets betalingsvillighed for offentlige goder og positive og negative eksterne effekter og 3) sikre og håndhæve ejendomsretten, der er en nødvendig og kompliceret forudsætning for markedsøkonomiens funktionalitet.

Regeringen har nedsat Natur- og Landbrugskommissionen til at analysere grøn omstilling inden for dette område. Kommissionen har netop indledt deres arbejde, og de resultater, de kommer frem med, må formodes at blive input til en politisk proces på området. Her er det vigtigt, at politikerne ikke lader sig begrænse af kortsigtet magtbegær, men viser mod, klarsyn og lederskab for at sikre den nødvendige balance. Det gælder Danmarks fremtid.