Erhvervssamarbejde og troværdighed – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2012 > Erhvervssamarbejde og ...

Erhvervssamarbejde og troværdighed

Af institutleder Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Trykt i Landbrugsavisen 6. juli 2012 - klummen 'På spidsen')

I to artikler om professor Peter Sandøe og hans forskning i dyrevelfærd bragt i Dagbladet Politiken den 17. og 21. juni beskyldes Sandøe, og dermed Fødevareøkonomisk Institut (FOI), for i forbindelse med to projekter at være i lommen på de danske svineproducenter.

I forbindelse med de to projekter omhandlende henholdsvis pattegrisedødelighed og kupering af pattegrises haler, har FOI indgået to aftaler med Videncenter for Svineproduktion (VSP). Disse aftaler sikre på vanlig vis imod indblanding i det faglige indhold ved, at bygge på generelle universitære principper om publiceringsfrihed og armslængde. F.eks. står der afslutningsvis i aftalerne, at: VSPs ledelse har ret til at se og kommentere udkast til projektrapport og andre publikationer, som kommer ud af projektet, men har ikke nogen ret til at blande sig i den endelige beslutning om, hvad der skal publiceres.

Jeg ser to dimensioner i Politikens angreb på Sandøe. En forskningsmæssig og en politisk. Den politiske dimension handler om Peters eventuelle dobbeltrolle i forhold til, at kunne rådgive ministeren og om hans formandskab i Det Dyreetiske Råd. Jeg er af den opfattelse, at denne politiske dimension er en sag mellem Peter, ministeren og interessenterne i Det Dyreetiske Råd. Altså ikke en sag for universitetet og instituttet.

Den anden dimension omkring forskningen handler om to forhold. Det ene er det kontraktlige, hvor der altså på normal vis er taget forholdsregler imod indblanding i indholdet fra finansieringskildens side. Det andet er det forskningsmæssige indhold i den rapport, der er udarbejdet. Udgangspunktet er, at forfatterne står til regnskab for kvaliteten af indholdet. Jeg har fået oplyst af Peter, at to artikler, som udarbejdes på baggrund af indholdet i rapporten, i løbet af sommeren vil blive sendt til fagfællebedømte tidsskrifter, og hvis det lykkes at få dem optaget, så må det være det afgørende mål for forskningens kvalitet.

Det er vigtigt at slå fast, at universiteterne i al almindelighed samarbejder med erhvervslivet og offentlige myndigheder. Dette samarbejde er strategisk opprioriteret af både Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Fødevareøkonomisk Institut.

FOI har i særdeleshed et stærkt fokus på, at bringe medarbejdernes kompetencer i spil gennem et stærkt samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder. Dette vil vi fortsætte med fremover.