Er stordrift altid optimalt? – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2012 > Er stordrift altid opt...

Er stordrift altid optimalt?

Af institutleder Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Trykt i Landbrugsavisen 21. september 2012 - klummen 'På spidsen')

Nej, stordrift er ikke altid optimalt. Hvis man gider slå op på side 2 i en grundbog i økonomi, ser man hurtigt, at der kan være både fordele og ulemper forbundet med stordrift. At finde den optimale størrelse på en enhed kræver faktisk en konkret og individuel beregning. Alt for mange læser ikke side 2. Om dette skyldes, at siderne har været klistret sammen, manglet eller ren dovenskab, er uvist.

Faktum er, at den økonomiske og politiske dagsorden i Danmark længe har været: Stort er godt, fordi stort er økonomisk optimalt. Dette mantra har været gældende på snart alle politikområder i mange år. Konsekvensen har eksempelvis været sammenlægninger af hospitaler, universiteter og kommuner.

I sommer har der i LandbrugsAvisen været debat om landbrugsstordrift.
Set fra min stol er det interessante ved debatten, at noget tyder på, at ikke alle landmænd, deres konsulenter og bankrådgivere kender til teori og empiri om stordriftsfordele og -ulemper.
Dette er problematisk og kan være en forklaring på, at mange store landbrug har dårlig økonomi og lav produktivitet.

Hvad står der så på side 2 i den økonomiske lærebog? Stordrift eller størrelsesøkonomi, som er det almindelige ord for fænomenet, er et økonomisk begreb, der tager udgangspunkt i enhedsomkostningernes bevægelse i forbindelse med ændringer i produktionsomfanget. Når enhedsomkostningerne falder ved en øgning af produktionsomfanget, er der størrelsesøkonomiske fordele, og omvendt hvis de stiger, når produktionsomfanget øges, er der størrelsesøkonomiske ulemper.

Den optimale størrelse på den enkelte virksomhed afhænger af de konkrete forhold på bedriften, teknologien og kapitalen, der er til rådighed, og landmandens evner som driftsleder. Den optimale størrelse ændrer sig over tid og er derfor et naturligt omdrejningspunkt for bedriftens strategiske udvikling.