Originalitet er vejen til vækst – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2012 > Originalitet er vejen ...

Originalitet er vejen til vækst

Af Jens Christian Djurhuus og Peder Andersen, henholdsvis formand og næstformand for Det Frie Forskningsråds bestyrelse

(Trykt i Ingeniøren 28. september 2012)

Danmarks nye innovationsstrategi ser ud til at tage udgangspunkt i samme udfordring, som i hvert fald de to tidligere regeringer har kæmpet med det seneste årti: Hvordan får vi mere effektivt omsat forskningsresultater til innovation og vækst? Alle hidtidige forsøg har vist, at det er en meget vanskelig mission. Hidtil har man nærmest ensidigt arbejdet med at slå bro fra viden til vækst og set bort fra forskningen i sig selv. Men al erfaring viser, at den første og vigtigste forudsætning for, at forskningsresultater kan bruges af virksomheder og munde ud i nye, konkurrencedygtige produkter og teknologier, er, at forskningsresultaterne er originale og af allerhøjeste kvalitet.

Men hvor kommer originalitet og videnskab i verdensklasse fra? Det kommer fra forskerne selv. Det er forskerne, der sidder helt ude på kanten af, hvad vi ved i dag, og som kan se konturerne af, hvad vi endnu ikke ved. Det er ikke politikerne og universitetsledelserne. Skal vi være originale, nytter det ikke at hente inspiration i tendensrapporter fra OECD eller dyrke the grand challenges på samme måde som alle de andre.

At gå en anden vej kræver mod. Et mod, der slet ikke har været til stede i den globale forskningspolitik de seneste mange år. Når det er forskerne, der skal være originale og verdens allerbedste, så skal de sættes fri, men samtidig udsættes for en hård og åben konkurrence, hvor det kun er kvalitet og originalitet, der tæller. Det bør være helt centralt i regeringens innovationsstrategi.

Men hvordan står det til med friheden og den åbne konkurrence om kvalitet og originalitet i dansk forskning? Universiteterne modtager årligt op mod 6 mia. kr. til forskning i såkaldte basismidler fra staten. Som det er nu, henter universiteterne derudover op imod 50 pct. af deres samlede midler fra eksterne kilder. Den finansiering er imidlertid ikke gratis. I langt de fleste tilfælde følger der krav om medfinansiering fra universiteterne med de eksterne midler. Det betyder, at en stor del af basismidlerne bruges som medfinansiering til eksternt finansierede forskningsprojekter. Dermed bliver det i vid udstrækning de eksterne parter, der sætter dagsordnen for brugen af universiteternes egne midler.

Hvis den eksterne finansiering stiger og det er det erklærede mål vil en endnu større andel af universiteternes basismidler være bundet til at drive de eksternt finansierede projekter. Derudover laver universitetsledelserne hvert år deres egne satsninger inden for områder, hvor de vurderer, at universitetet kan gøre en forskel. Status er altså, at rummet til emnefrihed under universiteternes basismidler er lille og begrænses mere og mere.

De tre store statslige råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation uddeler samlet knap 3 mia. kr. årligt. Af disse er det kun godt 1 mia. kr., der uddeles alene på baggrund af forskningsprojektets originalitet og kvalitet. Den ene milliard kroner har været et nogenlunde konstant nominelt beløb over de seneste knap ti år, samtidig med at de samlede offentlige forskningsmidler er steget med næsten 50 pct. Endvidere er der kun ganske få fonde, der har kombinationen af kvalitet og emnefrihed i højsædet, når de uddeler forskningsmidler. Mens eksterne og strategiske midler altså spiller en større og større rolle, indskrænkes forskningsfriheden.

Originalitet og kvalitet er under pres i dansk forskning. Det er en kendsgerning, som er sammenfaldende med lav vækst og lav produktivitetsøgning i Danmark. Den manglende prioritering af høj videnskabelig originalitet og kvalitet bør vække alvorlig bekymring på Christiansborg og i erhvervslivet og derfor sætte et væsentligt aftryk på den kommende innovationsstrategi.