EU/USA-frihandelsaftalen vil gavne landbruget – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2014 > EU/USA-frihandelsaftale

04. juli 2014

EU/USA-frihandelsaftalen vil gavne landbruget

Af Henrik Zobbe, institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

(Trykt 4. juli 2014 i LandbrugsAvisen - klummen På Spidsen)

Den måske kommende frihandelsaftale mellem EU og USA vil have store politiske og økonomiske konsekvenser. Aftalen vil omfatte omkring 50 procent af den globale produktion, 30 procent af verdens varehandel og 20 procent af de globale investeringer. Aftalen vil samtidig medføre store velfærdsgevinster for de transatlantiske økonomier. OECD har beregnet, at alene de statiske effekter vil løfte deres samlede BNP med op mod 3,5 procent, og de dynamiske effekter vil naturligvis være langt større. Da økonomi er magt, vil dette påvirke den geopolitiske balance. Den nordatlantiske alliance vil få fornyet indflydelse i forhold til Kina, Indien og andre fremadstormende økonomier.

Der er altså overordnet store fordele for både USA og EU ved en sådan aftale. En konsekvens af frihandelsaftaler er, at gevinsterne genereres via store sektorforskydninger i de interne økonomier. Nogle grupper må betale prisen for de samlede gevinster. Klassiske og ofte støttede erhverv kommer under pres. Det gælder fx landbruget og stål- og bilindustrien. Fagforeninger og organisationer er stærke på disse områder og har, gennem stærk lobbyisme, indtil nu været en medvirkende årsag til, at det går langsomt med handelsliberaliseringerne.

Frihandelsaftalen vil sætte pres på yderligere liberaliseringer, harmoniseringer og tilpasninger i det europæiske landbrugserhverv og fødevareindustri. Der er hos mig ingen tvivl om, at dansk landbrug og fødevareindustri vil komme styrket ud af dette sammenlignet med den øvrige europæiske fødevareindustri. Vores position og konkurrenceevne vil blive relativt styrket og resultatet af en fuld implementering af frihandelsaftalen vil blive en stor gevinst.

Det er en historisk chance med et stort økonomisk og politisk potentiale, at EU og USA indgår en handelsaftale. Det er svært at se, at de har råd til at lade være – både økonomisk og geopolitisk. Den gamle transatlantiske alliance har en enestående mulighed for at indgå i et snævert politisk og økonomisk samarbejde byggende på værdier som retten til liv, frihed og stræben efter lykke, samt demokrati og markedskræfter. Dette er godt for landbruget.