Flere slagtesvin kræver meget mere end ord – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2014 > Flere slagtesvin kræve...

30. maj 2014

Flere slagtesvin kræver meget mere end ord

Af Henrik Zobbe, institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

(Trykt i LandbrugsAvisen 30. maj 2014)

Der bliver talt meget om vækst og beskæftigelse i øjeblikket. Der er mellem regering og opposition enighed om, at der skal langt mere fokus på produktion end tidligere. Danmark har mistet mange produktionsjob til udlandet over en årrække, og det skal stoppes.

En branche, der ofte nævnes, er slagteribranchen. Det store problem er, at der bliver eksporteret flere og flere smågrise til især Tyskland, hvor de bliver fedet op og slagtet på tyske slagterier. Det svigtende råvaregrundlag presser Danish Crown til konstante effektivitetstilpasninger, der koster flere slagteriarbejdere deres job. Dette er især et problem i Udkantsdanmark. Politikerne har talt meget om dette problem, og om at noget må gøres. Problemet er bare, at dette ”noget” ikke er helt så ligetil.

Problemstillingen er ekstremt kompliceret og vil kræve en bred vifte af politiske handlinger, hvis den skal løses. Tyske landmænd har bedre rammevilkår end de danske. Det har jeg sammen med kollegaer påvist for flere år siden. Fx har tyske landmænd momsfordele, der gavner svineproduktionen. Derudover får de forskellige former for miljøsubsidier, der er medvirkende til, at deres produktionsomkostninger falder. Ydermere er reglerne om kvælstofudledning ikke så stramme som herhjemme. Og for at dette ikke var nok, så har slagterierne i Tyskland lavere omkostninger på grund af markant lavere lønninger.

Hvis vi skal have genskabt den danske slagtesvineproduktion, er der yderligere to forhold, det er vigtigt at forholde sig til. Begge er afledt af, at en rentabel og bæredygtig produktion i dag skal være ret stor for at kunne udnytte de størrelsesøkonomiske fordele. Mange landmænd befinder sig stadig på bagkanten af den økonomiske krise med høj gæld og ringe muligheder for at opnå yderligere kredit til at investere i en udvidelse af slagtesvineproduktionen. Derudover skal der ansøges om miljøgodkendelse. Disse store staldanlæg fylder meget, og de lugter og sviner. Det har været svært for kommunerne at løfte disse ansøgninger, og mange af dem har ligget i indbakken i rigtig lang tid.

Hvis politikerne virkelig vil skabe bedre rammer for en dansk slagtesvineproduktion og dermed være med til at sikre arbejdspladser på de danske slagterier, kræver det en mangesidet politisk indsats. Indtil nu har vi hørt en masse politikere tale om vigtigheden af sektoren, men vi har endnu ikke set væsentlige løsningstiltag. Spørgsmålet er, om de kommer?