21. marts 2014

For EU er risiko en by i Rusland

Af Henrik Zobbe, institutleder, og Markus Godsk Zobbe, praktikant, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

(Trykt 21. marts 2014 i LandbrugsAvisen - klummen 'På Spidsen')

Nu gik det ellers lige så godt. Danmark har over en årrække forøget eksporten af svinekød til Rusland, så den sidste år udgjorde 2,2 milliarder kr. Derudover afsættes der for 317 millioner kr. levende avlssvin hvert år. Eventyret stoppede dog brat i uge 4. Det klarede to døde vildsvin i Litauen. De viste sig at være smittet med afrikansk svinepest. Rusland stoppede prompte for import af svinekød og levende dyr fra hele EU, herunder også Danmark.

Hvordan er Danmark havnet i denne situation? Der er ikke konstateret svinepest her i landet, og vi har et relativt højt veterinært beredskab, der på alle måder sikrer et højt sundhedsniveau. Det har vi, fordi vi har en stor fødevareeksport, og fordi vi ved, at udbrud af smitsomme sygdomme kan få helt uoverskuelige samfundsøkonomiske omkostninger. EU har gennem årene vokset sig stort, og de europæiske grænser har flyttet sig østpå. Dette har sammen med den stigende globalisering øget smitterisikoen over årene og dermed øget kravene til det danske veterinærberedskab.

Normalt indgår Danmark selv veterinæraftaler med de lande, vi eksporterer til. Det gør vi, fordi vi ved, at vores veterinære beredskab er bedre end i andre EU-lande, og vores handelspartnere gør det af samme grund. Problemet i forhold til denne konkrete sag er, at Rusland har indgået aftalen med EU, der jo i princippet er et handelsområde. Rusland ønskede en fælles aftale, og EU-Kommissionen så det som en mulighed for at markere EU på den globale handelsscene. Ud over Danmark har Frankrig, Holland og Italien også en eksport af svinekød til Rusland. Disse lande var godt klar over risikoen ved en fælles EU-aftale, og EU-Kommissionen blev advaret om risikoen ved at inkludere alt for håndfaste vendinger om f.eks. Afrikansk svinepest, der er konstateret flere steder tæt på EU’s østgrænse. Da svinepest er nævnt specifikt, er Rusland i sin gode ret til at lukke ned for importen fra hele EU.

Sagen er et skoleeksempel på, at EU skal tænke sig godt om, før de indgår aftaler på områder, hvor de forskellige EU-medlemslande har forskellige interesser. I den konkrete sag har EU øget risikoen for enkelte medlemslande til gengæld for en kortsigtet eksponering af Unionen.