Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs efterårskonference 2021

IFRO arrangerer årets Efterårskonference i samarbejde med Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab.

Kampen om landbrugsjorden
- Hvad skal jorden anvendes til - og hvordan tilgodeses de mange ønsker

Du kan finde mere information om tilmelding og program her.