Muligheder for at styrke markedsdrevet dyrevelfærd

Offentligt møde med præsentation og diskussion af resultater fra to samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, som vurderer mulighederne for at styrke salget af svinekød produceret med ekstra dyrevelfærd herhjemme og i udlandet og udvikler et redskab til at sammenligne niveauet af dyrevelfærd på tværs af lande.

OM PROJEKTERNE

Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd – muligheder for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd

I projektet undersøges mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke i henholdsvis Danmark, Tyskland og Sverige. Detailkæders holdninger og praksis i forhold til at markedsføre velfærdssvinekød, forbrugeres interesser og betalingsviljer i de tre lande samt danske svineproducenters omkostninger inddrages. Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

FINANSIERING: Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.

Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til udvalgte europæiske lande

I projektet sammenlignes dyrevelfærden på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Landene sammenlignes på basis af de nationale lovgivninger og markedsandelene for de forskellige markedsdrevne initiativer for henholdsvis svinekød og kyllingekød. Den dyrevelfærdsmæssige værdi af de forskellige mærke- og lovgivningskrav er baseret på ekspertvurdering. I sammenligningerne ses der både på produktion og forbrug i de fem lande. Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet.

FINANSIERING: Projektet er finansieret af Videncenter for Dyrevelfærd under Miljø- og Fødevareministeriet.

PROGRAM


Ordstyrer: Peter Sandøe

9.30-10.00 Kaffe og registrering

10.00-10.15 Peter Sandøe: Introduktion til dagens program

10.15-10.45 Tove Christensen: Mærker for velfærdssvinekød i Danmark, Sverige og Tyskland

10.45 -11.15 Sigrid Denver: Vil forbrugerne købe dansk velfærdskød og vil de betale for det?

11.15-11.45 Thomas Bøker Lund: Betydning af produktionsland og dyreetiske orienteringer - en segmentanalyse

11.45-12.30     Frokost

12.30-13.00 Lars Esbjerg: Gatekeeper for dyrevelfærd – om detailkædernes centrale rolle i udviklingen af dyrevelfærd

13.00-13.30 Jakob Vesterlund Olsen: Kan og vil danske svineproducenter producere velfærdskød

13.30-13.45 Kaffe og kage

13.45-14.15 Peter Sandøe: Markedspotentiale – hvor store er de fremtidige muligheder for dansk velfærdssvinekød?

14.15-14.45 Peter Sandøe: Sammenligning af dyrevelfærd på tværs af lande – hvordan måler vi os med de andre?

14.45-15.15 Peter Sandøe: Afslutning og diskussion

TILMELDING

Det er gratis at deltage i mødet, og der serveres en sandwich i frokostpausen.

Deltagere skal tilmelde sig af hensyn til at kunne indkøbe de rette mængder sandwich og for at sikre, at der er siddepladser nok.

Du kan tilmelde dig her.

Tilmeldingsfrist er den 25. februar 2020.

Hvis der melder sig flere til, end der er plads til, benytter vi ’først til mølle’-princippet.

Kontakt

Tove Christensen
Lektor
tove@ifro.ku.dk
+45 35 33 10 69