Jagten, vildtet og landskabet

Københavns Universitet har hermed fornøjelsen af at indbyde til en heldagskonference med fokus på jagt- og vildtforvaltning og dens betydning for landskabet i Danmark – samt jagt og vildtforvaltning i et samfundsmæssigt perspektiv. Konferencen vil bestå af en række korte præsentationer af helt ny forskning inden for dette brede tema, herunder effekten af småbiotoper i landskabet på vildtbestanden, etablering af vildtvenlige skovkulturer, jægere og lodsejeres aktuelle tiltag for at forbedre landskabet som vildtbiotop, relationen mellem jagttider og afskydning, holdninger til jagt, udsætning og tiltag i landskabet blandt jægere, lodsejere og den danske befolkning, udviklingstendenser inden for jægerskaren, og nye måder at forvalte vildt og landskabet på i samarbejder mellem jægere og landmænd.

Oplæggene forestås af forskere og praktikere fra universiteter og andre organisationer med erfaring og interesse for de ovenævnte temaer. Der vil være repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Videncentret for Landbrug, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Institut, begge Københavns Universitet.

Konferencen er den afsluttende konference på projektet ’Jagt, Vildt og Samfund’ som er gennemført af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, begge Københavns Universitet og finansieret af 15. Juni Fonden. Konferencen er organiseret i samarbejde med Danmarks Jægerforbund’s ’Markvildtprojekt’, støttet af 15. Juni Fonden og Naturstyrelsen, og Videncentret for Landbrug’s projekt ’Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget’, støttet af 15. Juni Fonden.

Kontakt for mere information

Program og fagligt indhold: Jens Friis Lund, jens@ifro.ku.dk
Tilmelding og logistik: Charlotte Bukdahl Jakobsen, cja@ifro.ku.dk