Markedsbaseret dyrevelfærd: kan forbrugernes efterspørgsel sikre løse søer?

Der er udbredt enighed om at søers velfærd bedst sikres, ved at de går løse. Der er allerede gennemført lovgivning, som sikrer, at søerne er løse, mens de er drægtige; men for den resterende del af søernes liv har friheden lange udsigter. Således er der er over 20 års overgangsordning for en nyligt vedtaget lov, som skal sikre søer i løbeafdelingen; og når det kommer til farestalden er der ikke taget nogen lovgivningsinitiativer til at sikre løsdrift.

Der er dog landmænd, som af egen drift i konventionelle indendørs stalde har indført 100% løse søer. Disse landmænd har gode produktionsresultater men kæmper med ekstra omkostninger. Skal systemerne med 100% løse søer udbredes til den konventionelle produktion, kræver det derfor nok, at markedet premierer de producenter, som går forrest. Er det muligt? 

Besvarelsen af dette spørgsmål har været emnet for et toårigt projekt finansieret af Svineafgiftsfonden, og vi vil hermed gerne invitere dig til en workshop hvor projektets resultater præsenteres og diskuteres. Vi håber meget, at du har tid til at deltage i workshoppen. Herudover er du meget velkommen til at invitere relevante kollegaer med til workshoppen.

I tilfælde af spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at rette henvendelse til professor Peter Sandøe: pes@ifro.ku.dk

Hent programmet