GM-mad – en evig konflikt?

Tiltrædelsesforelæsning: professor mso Jesper Lassen

Et sociologisk blik på befolkningens bekymring over brugen af genteknologi inden for landbrugs- og fødevareområdet.

Efter godt fyrre års kontroverser og på trods af gentagne forsøg på at regulere brugen af genteknologi inden for landbrugs- og fødevareområdet synes befolkningens skepsis at være uændret. En nølende og skeptisk befolkning står fortsat over for de noget mere begejstrede genteknologiske forskere og industrifolk. I forelæsningen vil Jesper Lassen sætte kontroversen i et landbrugs-og fødevaresociologisk perspektiv og komme med et bud på, hvad konflikten egentlig handler om. Undervejs vil han gøre op med et par myter om befolkningens modstand, diskutere hvad der skal til for at bilægge konflikten og komme med nogle bud på, hvad vi kan vente os i fremtiden.

Efter forelæsningen holder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi reception i de tilstødende lokaler.