Efterårskonference 2015: Landbruget på katastrofekurs?

Tirsdag den 17. november 2015 på KU Science (den tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Program

9.00-9.30: Morgenkaffe og registrering

9.30-9.40: Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40-10.10: Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

10.10-10.30: Bankernes rolle og muligheder. Søren Porsbjerg, Nordea

10.30-10.45: Spørgsmål og diskussion

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-11.30: Landbrugets fremtid ser dyster ud. Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet

11.30-11.40: Spørgsmål og diskussion

11.40-11.45: Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau, Søren Porsbjerg, Nordea og Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer

11.45-12.00: Præsentation af vinder-projekter

12.00-12.30: Landbrugets fremtidsmuligheder. Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

12.30-12.45: Spørgsmål og diskussion

12.45-13.30 Frokost

13.30-13.50: Hvordan kan et lille mejeri overleve og give landmændene en høj mælkepris? Troels Holst, Ingstrup Mejeri / Vrejlev Kloster

13.50-14.00: Spørgsmål og diskussion

14.00-14.25: Dansk pelsproduktion på et frit marked men meget konkurrencedygtig: Hvordan? Sander Jacobsen, direktør, Kopenhagen Fur

14.25-14.40: Spørgsmål og diskussion

14.40-14.55 Kaffe og kage

14.55-15.20: Hvad gør de unge kommende landmænd? Jørgen Peter Kock, Landboungdom

15.25-15.45: Hvad lærte landbruget af kriserne – og hvordan kommer vi videre? Henning Otte Hansen, seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

15.45-15.55. Spørgsmål og diskussion

15.55-16.00 Afslutning ved Frederik Lüttichau

Hent programmet som PDF her.

Praktiske informationer

Arrangører Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i samarbejde med JA.

Pris

  • For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis
  • For ikke medlemmer: 500 kr.
  • Studerende: 100 kr. incl. 1 års medlemskab af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat: elsebeth@ifro.ku.dk (eller telefon: 35 33 68 91) senest den 10. november.

Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til: Registreringsnummer: 2011 Kontonummer: 80 70 007 062

Husk at anføre “efterårskonference” og navn. Kontakt sekretariat, hvis der ønskes en anden betalingsform. Efter tilmelding og betaling er man automatisk registreret som konferencedeltager, og der udsendes ikke yderligere bekræftelse.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs hjemmeside - 1769.dk