Afskedsreception for institutleder Henrik Zobbe

Henrik Zobbe

FOTO: Søren Nielsen/Outsource

Efter 8 år som institutleder fratræder Henrik Zobbe sin stilling på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) med udgangen af maj 2016 for at blive ny fakultetsdirektør på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet.

I den anledning vil vi gerne invitere medarbejdere, studerende, kollegaer, venner af huset, samarbejdspartnere og øvrige interessenter til afskedsreception mandag den 30. maj 2016 kl. 15-17.
Receptionen vil foregå på IFRO i frokoststuen, Rolighedsvej 25, Bygning A, stuen.

Alle er velkomne.

Henrik Zobbe har stået i spidsen for instituttet siden 2008. Først for Fødevareøkonomisk Institut og fra den 1. januar 2013 for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der var et resultat af en fusion mellem Fødevareøkonomisk Institut og en stor faggruppe fra Skov & Landskab.

Henrik Zobbe forlader IFRO for at tiltræde som ny fakultetsdirektør ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet. I sin nye stilling får han blandt andet ansvaret for at udvikle SCIENCE som en sammenhængende organisation, udløse fakultetets faktiske økonomiske potentiale og samtidig videreudvikle en arbejdsplads, der opleves som attraktiv, effektiv og åben.

Viceinstitutleder Per Svejstrup Hansen er konstitueret som institutleder fra den 1. juni 2016 og frem til, at en ny institutleder tiltræder, hvilket forventes at være den 1. august eller 1. september 2016.