Seminar om fødevarernes, madens og måltidets etik

Mad og fødevarer kan produceres og indtages på mange måder. Mulighederne er uendelige. Men ikke alle valg er lige gode. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi ønsker at producere og forbruge fødevarer.

Den 24. november 2016 udkommer bogen Fødevareetik på forlaget Munksgaard. Det markerer vi bl.a. med dette seminar, hvor nogle af bogens forfattere præsenterer deres syn på produktionsdyrene, forbrugernes rolle og virksomhedernes ansvar.

Oplæg varer 20 min med 10 min til debat efterfølgende.
Seminaret er gratis og åben for alle - der kræves ingen tilmelding.

PROGRAM

13.00-13-10 Velkomst ved ordstyrer og professor Jesper Lassen, Københavns Universitet, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Christian Coff, redaktør af bogen Fødevareetik

13.10-13.40 HVAD VI SKYLDER DYRENE,
Mickey Gjerris, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

13.45-14.15 ETISK FORBRUG,
Christian Coff, Professionshøjskolen Metropol, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen

Pause: Kaffe og the

14.30-15.00 KOMMUNIKATION PÅ FØDEVARE EMBALLAGEN,
Henrik Selsøe Sørensen, Copenhagen Business School, Fair Speak

15.00-15.30 CSR OG FØDEVARER,
Claus Strue Frederiksen, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Fødevareetik

MUNKSGAARD, 9 788762 814691, ISBN 978-87-628-1469-1

FØDEVAREETIK er en grundbog, der beskriver fødevarer, mad og måltider i et etisk perspektiv. De etiske spørgsmål diskuteres i dag ikke kun i forbindelse med madindkøb, madlavning, omkring bordet og i medierne. Også forskerne har taget området til sig. I denne bog præsenterer førende danske forskere deres arbejde med etikken i relation til maden, måltidet og fødevarerne. Bogen består af tre dele.
   I første del er det enkelte menneske i centrum. Her behandles relationerne mellem kost, krop, sundhed, kostvejledning, religion, etisk forbrug og fødevaresikkerhed.
   Anden del handler om sociale og samfundsmæssige relationer, hvor mad og fødevarer spiller en rolle, fx måltidsfællesskaber, virksomheders sociale ansvar og udviklingen af nye teknologier inden for fødevareproduktion.
   I del tre er det menneskets forhold til og ansvar for naturen og husdyrene, der undersøges. Del tre afsluttes med et bud på en model i flere trin, der kan anvendes til behandling af etiske spørgsmål.

FØDEVAREETIK henvender sig til studerende ved videregående uddannelser, der beskæftiger sig med etikken omkring fødevarer, mad og måltider. Bogen er bredt introducerende og dækker en bred vifte af aktuelle emner, så andre med interesse for området kan også med fordel begynde her.

Praktisk information

Arrangementet finder sted torsdag den 24. november, kl. 13.00- 15.30
Københavns Universitet, Science, Thorvaldsensvej 40, lokale A2-83.01

Arrangementet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding.

Der vil være mulighed for at købe bogen med rabat på dagen.
Betaling med Mobile Pay.