Efterårskonference: Udfordringer og muligheder for fremtidens landmænd frem mod 2025 - uddeling af agrarøkonomprisen

Landskabet for fremtidens landmænd ændrer sig hele tiden. Forandringen er drevet af økonomiske og politiske faktorer sammen med den teknologiske udvikling. Faktorer, der har forskellig betydning og hastighed over tid.

Fremtidens professionelle landmænd skal i endnu højere grad tænke 360 grader rundt som ejere eller driftsledere af de stadig større heltidsbedrifter.
De skal træffe de rette strategiske personlige valg for på den ene side at imødegå de løbende udfordringer og på den anden side være i stand til at udnytte fremtidens muligheder – evt. også i udlandet.
Efterårskonferencen sætter fra forskellige perspektiver fokus på nogle af de centrale udfordringer og muligheder de kommende 5-10 år – også med særligt fokus på de unge, der er på vej til at etablere sig. På konferencen uddeles også årets Agrarøkonompris.

Se programmet og tilmeld dig på 1769.dk