Symposium: Øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer - baseret på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport

  • Spiser man sundere, når man spiser mere økologisk?
  • Har økologiske fødevarer større værdi, hvis de også er produceret lokalt?
  • Mermaid, queen and cookies - hvad associerer forbrugere på eksportmarkeder med dansk økologi?

Disse spørgsmål giver de tre samfundsvidenskabelige projekter OrgHealth, SOMDwIT og LOCO svar på ved et offentligt møde d. 29.januar, kl. 9:30-15:30. De tre projekter, som hører under forskningsprogrammet Organic RDD 2.2, nærmer sig deres afslutning og inviterer alle interesserede til en præsentation og diskussion af deres forskningsresultater.

Om projekterne

Projekterne er en del af Organic RDD 2.2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Programmet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

OrgHealth - Generel sundhedsfremme via øget økologisk fødevareforbrug

Både danske og udenlandske undersøgelser har vist, at forbrugere, der køber mange økologiske fødevarer, i højere grad end andre forbrugere efterlever de officielle kostråd. Det har dog stået uklart, hvad der ligger bag den sammenhæng, og man ved derfor heller ikke, om der fremover vil kunne ses en positiv effekt på befolkningens sundhed, hvis forbruget af økologiske fødevarer øges. Der har desuden manglet desuden viden om, hvilken rolle forskellige forestillinger om sundhed spiller for forbrugere i deres økologiske kostvalg.

> Derfor har OrgHealth fokuseret på sammenhængen mellem økologisk forbrug og sunde madvaner. Det er blandt andet blevet undersøgt, hvordan kostsammensætningen varierer, når man opdeler forbrugerne efter deres indkøb af økologiske fødevarer, og hvilken rolle forskellige forestillinger om sundhed spiller for forbrugerne i deres økologiske kostvalg. Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet.

LOCO - Forbrugernes interesse og betalingsvillighed for lokale økologiske fødevarer

Landdistrikter udfordres af affolkning og vigende økonomisk vækst. Landbrug og fødevareproduktion spiller en forholdsvis betydelig rolle i disse områder, men der er behov for at øge værdiskabelsen i fødevareproduktion for at sikre indkomst og beskæftigelse i sektoren. Økologisk produktion er én måde at skabe ekstra værdi, men forskellige geografiske parametre kan også øge værdien af produkterne. En øget forståelse af potentialerne for øget værdiskabelse gennem økologi og geografiske egenskaber i forskellige typer fødevarekæder er en væsentlig forudsætning for optimal udnyttelse af potentialerne.

> Derfor har målet med LOCO været at undersøge danske forbrugeres efterspørgsel efter lokale fødevarer - og sammenhængen med markedsføring og forbrug af økologiske fødevarer. Fokus har bl.a. været sat på at identificere mulighederne for at udnytte markedspotentialer for geografisk differentierede økologiske produkter. Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet.

SOMDwIT - Etablering af videngrundlag for styrkelse af vækst i den økologiske eksport

Den økologiske sektor har en målsætning om, at eksporten af økologiske varer i gennemsnit skal vokse med 10 procent om året fra 2012 til 2020. Derfor er det vigtigt at vide, hvad økologiske forbrugere synes om danske økologiske fødevarer på de vigtigste eksportmarkeder. Der findes ingen undersøgelser af forbrugernes holdninger til Danmark som brand for økologiske varer på eksportmarkederne, og af den grund er det svært at målrette markedsføringen.

> Derfor har formålet med SOMDwIT været at skabe viden om, hvad forbrugere på de vigtigste eksportmarkeder i Europa og Asien synes om økologiske fødevarer fra Danmark. Projektets resultater skal bl.a. bidrage til udvikling af eksportstrategien for den økologiske sektor gennem en forståelse af Danmarks brand-værdi på fødevareområdet. Projektet gennemføres af forskere ved Aarhus Universitet.

Hent invitation (pdf)

Kontakt

Tove Christensen
Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,
Københavns Universitet

Læs mere om projekterne i Organic RDD 2.2. på icrofs.dk