Invitation to celebrate your colleague Ida Theilade

Kære alle

Den 1. november havde seniorforsker Ida Theilade 25 års jubilæum som ansat i Staten.

 Ida var udstationeret på Sri Lanka for FAO i 1992-1993, hvor hun var med til at kortlægge biodiversitet i landets naturskove. Herefter var Ida ph.d.-studerende ved Århus Universitet og Botanisk Have i København. I 1998 blev hun ansat på Danida Forest Seed Centre, der senere blev fusioneret ind i Skov- og Landskab under KVL. Siden 2012 har Ida været ansat som seniorforsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi i Sektion for Global Udvikling. Ida forsker i, hvilken rolle indfødte og lokalsamfund kan spille i overvågning og forvaltning af tropiske skove, herunder brugen af informations- og kommunikationsteknologi. Et arbejde, der har vundet flere priser – senest har Ida modtaget KU’s innovationspris.

Det er derfor med stor glæde, at jeg på instituttets vegne inviterer til reception onsdag den 12. december - kl. 14.30-16.30.

Tilmelding er ikke nødvendig.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear all,

On 1 November 2018 Senior Researcher Ida Theilade had her 25 year anniversary as employee of the Danish State.

Ida was stationed in Sri Lanka for FAO in 1992-1993, where she helped to map the biodiversity in the natural forests in the country. After that, Ida was a PhD student at Aarhus University and in Botanical Garden in Copenhagen. In 1998, she was employed in the Danida Forest Seed Centre, which was later merged into Forest and Landscape under LIFE/UCPH. Since 2012, Ida has been employed as a senior researcher at the Department of Food and Resource Economics in the section for Global development. Ida’s research is centred on how local populations can play an important role in monitoring and protecting the tropical forests and environment, including the use of information and communication technology. A work which has won several awards. Just recently, Ida has received the UCPH Innovation Prize 2018.

This calls for a celebration, and on behalf of IFRO, I invite you all for a reception to celebrate Ida on: Wednesday 12 December at 14:30-16:30

Registration is not required.

Cheers / Bo