Data ethics in AI research and in society - what's next?

Mød op og tag diskussionen med nogle af KU's førende forskere på dataetik-området. Mød professor Peter Sandøe og lektor Sune Holm, som giver en status på deres forskning i dataetiske dilemmaer koblet op til bl.a. kunstig intelligens og digitalisering - i forskningen såvel som i den stadig mere udbredte anvendelse - i den private og den offentlige sektor. Mød professor Thomas Hildebrandt, som fortæller om, hvordan man i den offentlige sektor designer systemer, der både drager fordel af kunstig intelligens og tager højde for etikken. Og mød PhD og CEO Mikkel Holm Sørensen, som har siddet med i regeringens dataetiske ekspertgruppe. Mød Kristina Carole Cryne og Janise Wibroe Fabricius fra Danske Banks data compliance-enhed, der vil fortælle om best practice i banksektoren.

Programmet gennemføres på engelsk. Vi har lukkket for tilmeldingerne, men mød gerne op ved Auditorium 2 og forhør dig om en plads, hvis du ikke har tilmeldt dig.

Program:

15.30 - 15.40 Velkommen og intro ved institutleder Mads Nielsen
15.40 - 16.05 Data-etik – hvad er det det, og hvordan skal faget forholde sig hertil?
ved professor Peter Sandøe og lektor Sune Holm
I takt med at AI systemer påvirker vores liv og samfund bliver behovet for etik stadig mere åbenlyst. I vores præsentation fokuserer vi på hvad det er, dataetik skal fremme og beskytte os imod.  Vi diskuterer, hvordan udvikling og anvendelse af AI i beslutningsprocesser giver anledning til at gentænke begreber som privathed, transparens og ansvar. Slutteligt giver vi et bud på, hvordan virksomheder og forskere kan være med til at forme den etiske dagsorden for AI.
16.05 - 16.30 Algoritmisk beslutningsstøtte i offentlig forvaltning og etik
ved professor Thomas Hildebrandt, leder af Sektionen for Software, Data, People & Society
Sagsbehandling i offentlig administration handler om mennesker og beslutningstagen. Komplekse beslutninger taget i fællesskab. Simple beslutninger taget af enkelte individer eller maskiner. Og alt ind i mellem. I denne præsentation diskuterer vi udfordringer og etiske spørgsmål i menneskelig og algoritmisk beslutningstagen i offentlig administration som udforskes i EcoKnow.org Grand Solutions forskningsprojektet.
16.30 - 16.40 Pause
16.40 - 17.05 Rapport fra regeringens dataetiske ekspertgruppe
ved Mikkel Holm Sørensen, PhD, og stifter og direktør i /KL.7,
Hør om ekspertgruppens arbejde og diskussioner og baggrunden for de 9 anbefalinger samt hvilke tiltag, der allerede er sat i værk af regeringen og andre indflydelsesrige aktører.
/KL.7, er en rådgivningsvirksomhed specialiseret i databaserede adfærdsindsigter og -påvirkninger. Mikkel var del af regeringens dataetiske ekspertgruppe og er oplægsholder ift. brug af data. Forfatter til Data, virksomhedens nye grundstof fra 2013.
17.05 - 17.30 Stay ahead of regulation – practice good data ethics!
Janise Wibroe Fabricius
, Compliance Officer, Data Protection Compliance, and Kristina Carole Cryne, Managing Compliance Officer, Data Protection Compliance, Danske Bank.
The presentation will focus on data ethics from a business and organisation perspective. The presentation will highlight how data ethics can be advantageous for organisations and help ensure good governance around the use of data. We will discuss some case studies on how handling data lawfully is not always risk free and that is where data ethics can play an important role.
17.30 - 18.00 Plenum discussion:  what is best practice, what are the dilemmas, what's next in data ethics?
18.00 - 18.30 DIKU Business Club byder på en let forfriskning