Online-seminar: Beskyttelse af Urørt Skov i Danmark (in danish)

(Danish)

Åbent seminar med Lasse Baaner, IFRO

Gammel urørt skov er noget af den mest værdifulde natur vi har set fra et biodiversitetssynspunkt. Siden 1990-erne har der derfor været udlagt privat og statslige arealer til urørt skov. Flere partier og interesseorganisationer har også ønsker om mere urørt skov i Danmark end det vi allerede har. Men hvordan er vores urørte skov egentlig beskyttet? Oplægget redegør for nogle af resultaterne af et lille fritids-forskningsprojekt om den retlige beskyttelse af urørt skov – privat som statsejet. Og jeg kan allerede nu afsløre, at det er overraskende, hvor svag den retlige beskyttelse af noget af vores mest værdifulde natur er. Kom og lyt og se med i gamle scans fra tingbogen, deklarationer, kort m.v. Og vær med is snakken om den retlige beskyttelse af urørt skov i Danmark.