Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse: baggrundsnotat

Research output: Book/ReportReportResearch

Standard

Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse : baggrundsnotat. / Jacobsen, Lars Bo; Jensen, Jørgen Dejgård.

Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012. 17 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Harvard

Jacobsen, LB & Jensen, JD 2012, Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse: baggrundsnotat. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. <http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/specielle_FOI-udgivelser/10miotons.aspx>

APA

Jacobsen, L. B., & Jensen, J. D. (2012). Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse: baggrundsnotat. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. http://www.foi.life.ku.dk/Publikationer/specielle_FOI-udgivelser/10miotons.aspx

Vancouver

Jacobsen LB, Jensen JD. Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse: baggrundsnotat. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012. 17 p.

Author

Jacobsen, Lars Bo ; Jensen, Jørgen Dejgård. / Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse : baggrundsnotat. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, 2012. 17 p.

Bibtex

@book{ed7bd29129a34db08487c5162ee5e9b9,
title = "Sektor- og samfunds{\o}konomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse: baggrundsnotat",
abstract = "En for{\o}gelse af biomasseproduktionen fra jordbruget og skovbruget samt en inddragelse af hidtil uudnyttet biomasse til bioraffinering vil kunne have konsekvenser for {\o}konomi og besk{\ae}ftigelse. Der vil v{\ae}re tale om s{\aa}vel direkte effekter i umiddelbart ber{\o}rte sektorer som jordbrug, skovbrug og bioraffinaderier, men der kan ogs{\aa} v{\ae}re tale om afledte effekter gennem disse sektorers eftersp{\o}rgsel efter r{\aa}varer og andre inputs fra andre industrier. Der er gennemf{\o}rt {\o}konomiske vurderinger for tre alternative scenarier for udviklingen af en biomassesektor i Danmark: et business-as-usual (BAU) scenario, et biomasseoptimeret scenario, samt et milj{\o}optimeret scenario. Der er forudsat fire kilder til fremskaffelse af biomasse - oml{\ae}gning af den egentlige planteproduktion, fx oml{\ae}gning af afgr{\o}desammens{\ae}tning, efterafgr{\o}der mv. - indsamling af eksterne biomasseressourcer (vejrabatter, gr{\o}desk{\ae}ring osv.) - biomasse i husdyrg{\o}dning - {\o}get produktion af biomasse fra skovbruget Produktionsomkostninger i de prim{\ae}re erhverv: Der er udf{\o}rt beregninger af de ekstra omkostninger i tre biomassescenarier i landbrug og skovbrug, defineret som summen af omkostninger til g{\o}dning, pesticider, energi, tjenesteydelser, maskiner og arbejdskraft (inklusiv brugerens egen arbejdsindsats) i de relevante driftsgrene (fortrinsvis raps, sukkerroer, energipil, vedvarende gr{\ae}s og korn). De samlede ekstra roduktionsomkostninger for landbrug og skovbrug bel{\o}ber sig til mellem 3,5 og 5,7 mia. kr. {\aa}rligt, afh{\ae}ngig af scenario. Samfunds{\o}konomiske konsekvenser: Afledte effekter af de tre biomassescenarier p{\aa} den {\o}vrige {\o}konomi er analyseret ved hj{\ae}lp af en s{\aa}kaldt input-output model for dansk {\o}konomi. Udover omkostninger til selve biomassen forbruger bioraffineringssektoren ogs{\aa} en r{\ae}kke andre r{\aa}varer og halvfabrikata og tjenesteydelser, herunder enzymer, vand, energi og transportydelser. Bioraffinaderiernes omkostninger til r{\aa}varer, halvfabrikata og tjenesteydelser er s{\aa}ledes opgjort til mellem 8,5 mia. kr. (for BAU-scenariet) og 16 mia. kr. (for det biomasse-optimerede scenario) {\aa}rligt, mens det for det milj{\o}optimerede scenario er i st{\o}rrelsesordenen 11-12 mia. kr., hvoraf ca. 90 procent kommer fra indenlandske leverancer.",
author = "Jacobsen, {Lars Bo} and Jensen, {J{\o}rgen Dejg{\aa}rd}",
note = "Baggrundsnotat til +10 mio tons-planen",
year = "2012",
language = "Dansk",
publisher = "F{\o}devare{\o}konomisk Institut, K{\o}benhavns Universitet",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

T2 - baggrundsnotat

AU - Jacobsen, Lars Bo

AU - Jensen, Jørgen Dejgård

N1 - Baggrundsnotat til +10 mio tons-planen

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - En forøgelse af biomasseproduktionen fra jordbruget og skovbruget samt en inddragelse af hidtil uudnyttet biomasse til bioraffinering vil kunne have konsekvenser for økonomi og beskæftigelse. Der vil være tale om såvel direkte effekter i umiddelbart berørte sektorer som jordbrug, skovbrug og bioraffinaderier, men der kan også være tale om afledte effekter gennem disse sektorers efterspørgsel efter råvarer og andre inputs fra andre industrier. Der er gennemført økonomiske vurderinger for tre alternative scenarier for udviklingen af en biomassesektor i Danmark: et business-as-usual (BAU) scenario, et biomasseoptimeret scenario, samt et miljøoptimeret scenario. Der er forudsat fire kilder til fremskaffelse af biomasse - omlægning af den egentlige planteproduktion, fx omlægning af afgrødesammensætning, efterafgrøder mv. - indsamling af eksterne biomasseressourcer (vejrabatter, grødeskæring osv.) - biomasse i husdyrgødning - øget produktion af biomasse fra skovbruget Produktionsomkostninger i de primære erhverv: Der er udført beregninger af de ekstra omkostninger i tre biomassescenarier i landbrug og skovbrug, defineret som summen af omkostninger til gødning, pesticider, energi, tjenesteydelser, maskiner og arbejdskraft (inklusiv brugerens egen arbejdsindsats) i de relevante driftsgrene (fortrinsvis raps, sukkerroer, energipil, vedvarende græs og korn). De samlede ekstra roduktionsomkostninger for landbrug og skovbrug beløber sig til mellem 3,5 og 5,7 mia. kr. årligt, afhængig af scenario. Samfundsøkonomiske konsekvenser: Afledte effekter af de tre biomassescenarier på den øvrige økonomi er analyseret ved hjælp af en såkaldt input-output model for dansk økonomi. Udover omkostninger til selve biomassen forbruger bioraffineringssektoren også en række andre råvarer og halvfabrikata og tjenesteydelser, herunder enzymer, vand, energi og transportydelser. Bioraffinaderiernes omkostninger til råvarer, halvfabrikata og tjenesteydelser er således opgjort til mellem 8,5 mia. kr. (for BAU-scenariet) og 16 mia. kr. (for det biomasse-optimerede scenario) årligt, mens det for det miljøoptimerede scenario er i størrelsesordenen 11-12 mia. kr., hvoraf ca. 90 procent kommer fra indenlandske leverancer.

AB - En forøgelse af biomasseproduktionen fra jordbruget og skovbruget samt en inddragelse af hidtil uudnyttet biomasse til bioraffinering vil kunne have konsekvenser for økonomi og beskæftigelse. Der vil være tale om såvel direkte effekter i umiddelbart berørte sektorer som jordbrug, skovbrug og bioraffinaderier, men der kan også være tale om afledte effekter gennem disse sektorers efterspørgsel efter råvarer og andre inputs fra andre industrier. Der er gennemført økonomiske vurderinger for tre alternative scenarier for udviklingen af en biomassesektor i Danmark: et business-as-usual (BAU) scenario, et biomasseoptimeret scenario, samt et miljøoptimeret scenario. Der er forudsat fire kilder til fremskaffelse af biomasse - omlægning af den egentlige planteproduktion, fx omlægning af afgrødesammensætning, efterafgrøder mv. - indsamling af eksterne biomasseressourcer (vejrabatter, grødeskæring osv.) - biomasse i husdyrgødning - øget produktion af biomasse fra skovbruget Produktionsomkostninger i de primære erhverv: Der er udført beregninger af de ekstra omkostninger i tre biomassescenarier i landbrug og skovbrug, defineret som summen af omkostninger til gødning, pesticider, energi, tjenesteydelser, maskiner og arbejdskraft (inklusiv brugerens egen arbejdsindsats) i de relevante driftsgrene (fortrinsvis raps, sukkerroer, energipil, vedvarende græs og korn). De samlede ekstra roduktionsomkostninger for landbrug og skovbrug beløber sig til mellem 3,5 og 5,7 mia. kr. årligt, afhængig af scenario. Samfundsøkonomiske konsekvenser: Afledte effekter af de tre biomassescenarier på den øvrige økonomi er analyseret ved hjælp af en såkaldt input-output model for dansk økonomi. Udover omkostninger til selve biomassen forbruger bioraffineringssektoren også en række andre råvarer og halvfabrikata og tjenesteydelser, herunder enzymer, vand, energi og transportydelser. Bioraffinaderiernes omkostninger til råvarer, halvfabrikata og tjenesteydelser er således opgjort til mellem 8,5 mia. kr. (for BAU-scenariet) og 16 mia. kr. (for det biomasse-optimerede scenario) årligt, mens det for det miljøoptimerede scenario er i størrelsesordenen 11-12 mia. kr., hvoraf ca. 90 procent kommer fra indenlandske leverancer.

M3 - Rapport

BT - Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

PB - Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

ER -

ID: 44213208